כל קטין שהגיע לגיל 14 רשאי לפתוח חשבון עו"ש בבנק, אם הוריו הסכימו לכך בכתב
החל מגיל 16 ניתן לפתוח חשבון בנק ללא תלות בהסכמת ההורים
מי שמקבלים שכר באופן קבוע רשאים לפתוח חשבון בנק ללא תלות בהסכמת ההורים כבר מגיל 15


כל קטין זכאי לפתוח חשבון עו"ש החל מגיל 14.

 • לבנק אסור לסרב לפתיחת החשבון אם אין סיבה סבירה לסירובו.
דוגמה
הבנק רשאי לסרב לפתוח חשבון בנק למי שמתנהג באלימות בסניף הבנק.

מי זכאי?

 • כל קטין שמלאו לו 14 שנים זכאי לפתוח חשבון בנק בתנאי שהוריו או האפוטרופוס שלו נתנו את הסכמתם בכתב.
 • קטין שמלאו לו 15 שנים, והוא מקבל באופן קבוע שכר שמועבר לחשבון הבנק שלו, רשאי לפתוח חשבון בנק גם ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.
 • כל קטין שמלאו לו 16 שנים רשאי לפתוח חשבון בנק ללא צורך בהסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף הבנק שמעוניינים לפתוח בו חשבון, ולברר מהו התהליך לפתיחת חשבון עו"ש באותו בנק.
 • אם מדובר בקטין שטרם מלאו לו 16, על ההורים או האפוטרופוס שלו לתת את הסכמתם בכתב, במועד פתיחת החשבון. אם הקטין מקבל שכר באופן קבוע ומלאו לו 15, אין צורך באישור.
 • יש לחתום על חוזה פתיחת חשבון ולבחור אלו שירותים בנקאיים מעוניינים לקבל בחשבון.
 • תנאי פתיחת החשבון משתנים בין הבנקים, ומומלץ לפנות לכמה בנקים ולבחור את הבנק שמציע את התנאים הטובים והמתאימים ביותר לצורכי הלקוח.
 • החלטת הבנק לגבי בקשה לפתיחת חשבון עו"ש צריכה להינתן בתוך 10 ימי עסקים.
 • הבנק רשאי לבקש מסמכים נוספים כתנאי לפתיחת החשבון, אם הם רלוונטיים לבקשה.
 • עם פתיחת חשבון עו"ש לקטין, על הבנק לתת לו דף מידע שיכלול את הפרטים הבאים:
  • חובותיו וזכויותיו של הקטין לגבי ניהול החשבון.
  • פירוט מלא של העמלות ושאר החיובים שהחשבון עשוי להיות מחויב בהם.

חשוב לדעת

 • המידע בדף זה מתייחס לפתיחה של חשבונות עו"ש לקטינים, המנוהלים על-ידם. הוא אינו מתייחס לחשבונות קרדיטוריים (חשבונות ביתרת זכות בלבד), שנפתחים לטובת הקטין על-ידי אפוטרופוס או נותן מתנה, והקטין אינו מעורב בניהולו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים