הקדמה:

קטין שיש לו חשבון בנק רשאי יכול לקבל כרטיס למשיכת מזומנים (כספומט)
אם הקטין חרג ממסגרת האשראי שאושרה לו, הבנק יבטל את הכרטיס
סכום המשיכה בישראל באמצעות מכשירים אוטומטיים לא יעלה על 400 ₪ ביממה
למידע נוסף ראו הוראת המפקח על הבנקים


קטין שיש לו חשבון בנק יכול לקבל מהבנק כרטיס המשמש רק למשיכת מזומנים (כספומט), ולקבלת מידע על החשבון.

הערת עריכה
בכללי ניהול תקין של בנק ישראל כתוב שהבנק רשאי להנפיק לקטין כרטיס המאפשר משיכת מזומנים בלבד ובתנאי שיתרת חשבון הקטין נמצאת ביתרת זכות. האם הכוונה היא שניתן להנפיק את הכרטיס רק בתנאי שיש יתרת זכות ?
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 13:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
  • על גבי הכרטיס יוטבעו המילים: "קטין" או "נוער (עד 18)".
  • סכום המשיכה בישראל באמצעות מכשירים אוטומטיים לא יעלה על 400 ₪ ביממה.
  • אם הקטין חרג ממסגרת האשראי שהבנק אישר לו, הבנק יבטל את הכרטיס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לסניף הבנק שבו מתנהל החשבון, ולבקש להנפיק כרטיס למשיכת מזומנים.
  • כדי לקבל כרטיס חיוב מהבנק יש לחתום על חוזה בכתב.

חשוב לדעת

  • הבנק אינו חייב להנפיק כרטיס חיוב ללקוח, והוא רשאי לסרב לבקשה, על-פי שיקול דעתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים