בחשבון בנק של קטין שמלאו לו 16 שנים ניתן להנפיק פנקס שיקים
בכל הזמנה ניתן להנפיק עד 25 שיקים
על השיק יודפסו המילים: "קטין" או "נוער (עד 18)", וכן המילים: "סכום המשיכה מוגבל עד לסך של 400 ₪"


קטינים שיש להם חשבון בנק יכולים לקבל פנקס שיקים, רק בתנאי שמלאו להם 16 שנים.

 • על השיקים שמונפקים לקטינים יופיעו 2 הכיתובים הבאים:
  1. "קטין" או "נוער (עד 18)".
  2. "סכום המשיכה מוגבל עד לסך של 400 ₪".
 • בכל הזמנה ניתן להנפיק לקטין עד 25 שיקים.

מי זכאי?

 • קטין שמלאו לו 16 שנים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבנק שבו מתנהל החשבון ולברר מהו התהליך להזמנת פנקס שיקים.
שימו לב
הבנק אינו חייב להנפיק פנקס שיקים.

חשוב לדעת

 • הבנק מנפיק שיקים משורטטים שעליהם מודפסת תוספת במילים שאוסרת על עבירותם ("לא סחיר").
  • אדם או חברה ששולם להם שיק עם הכיתוב "לא סחיר" (ושמם נרשם על גבי השיק), יוכלו להפקיד את השיק בחשבון בנק על שמם בלבד.
  • מי ששולם לו שיק זה לא יוכל להעבירו לאחרים ולא יוכל לפדות את השיק במזומן (כלומר לא יוכל לקבל כסף מזומן כנגד הפקדת השיק).
טיפ
הלקוח יכול לבקש מהבנק לקבל פנקס שיקים ללא השרטוט וללא תוספת המילים "לא סחיר".


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים