מי שפרטיו וכתובתו רשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית, זכאי להצביע בבחירות המקומיות של אותה רשות
ההצבעה היא אישית על ידי בעל זכות ההצבעה, ולא ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח
ניתן לבדוק את הזכאות להצבעה ומיקום הקלפי בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן
שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שפרטיו וכתובתו (גם אם שם היישוב בלבד) רשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית, זכאי להצביע בבחירות המקומיות של אותה רשות.
 • כדי להיכלל בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסויימת, יש להיות רשומים בכתובת המצוייה בתחומי אותה רשות. יש לוודא כי הכתובת במרשם האוכלוסין מעודכנת עד היום ה-40 לפני הבחירות.
 • מי שנדרש לעדכן את כתובת המגורים, יוכל למצוא מידע על אופן העדכון באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • הודעה לבוחר נשלחת לכל בעלי זכות הבחירה בישראל לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות, לכתובת המעודכנת בפנקס הבוחרים.
 • בהודעה מופיעים שם הבוחר, כתובתו ופרטי הקלפי שבה יצביע: כתובתה, מיקומה והאם היא נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

שעות ההצבעה

 • הקלפיות ייפתחו להצבעה ביום הבחירות מ-7:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
 • ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, הקלפי תהיה פתוחה מ-7:00 בבוקר עד 20:00 בערב.
 • מי שהגיע לקלפי בשעות ההצבעה יהיה זכאי להצביע גם אם הצבעתו התעכבה עד אחרי סיום שעות ההצבעה.
 • הקלפי תיסגר לפני שעת הסגירה שנקבעה אם כל מי שזכאים להצביע בה הצביעו.

שלבי ההליך

 • ביום הבחירות יש להגיע לקלפי שכתובתה רשומה בהודעה לבוחר (רצוי להגיע עם ההודעה לבוחר כדי לסייע לוועדת הקלפי באיתור שם הבוחר, אך זו אינה חובה).
 • יש להזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי באמצעות אחד מהמסמכים הבאים:
  • תעודת זהות נושאת תמונה של הבוחר, שהוצאה על ידי משרד הפנים (ספח בלבד של תעודת הזהות אינו מספיק ואין חובה לבוא עימו).
  • דרכון ישראלי או תעודת מעבר בתוקף, הנושאים את תמונתו של הבוחר.
  • רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, הנושא את תמונתו של הבוחר, שניתן לפי פקודת התעבורה.
 • מי שאינו אזרח ישראל ושמו מופיע ברשימת הבוחרים, יזדהה בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות שעטיפתה כתומה. אם שמו מופיע ברשימת הבוחרים, יוכל להצביע גם במקרה ופג תוקף רישיון ישיבתו בישראל.
 • נשים מוסלמיות או דרוזיות, שמסיבות דתיות אינן מציגות תצלום בתעודת הזהות שלהן, יורשו להצביע, אם במקום שבו אמור להופיע תצלומן בתעודת הזהות, הוטבעה החותמת "בהיתר שר הפנים".
 • לאחר זיהוי הבוחר, יושאר מסמך ההזדהות אצל יו"ר הוועדה עד לתום הליך הבחירה.
 • כל בוחר מקבל שתי מעטפות הצבעה חתומות כדין- מעטפה לבנה ומעטפה צהובה.
 • מאחורי הפרגוד בתא ההצבעה יש להכניס פתק הצבעה לבן עם הרשימה שאותה בוחרים למועצה - לתוך מעטפת ההצבעה הלבנה, ופתק הצבעה צהוב עם המועמד שאותו בוחרים לראש הרשות - לתוך מעטפת ההצבעה הצהובה.
 • אם חסרים בתא ההצבעה פתקים עם שמות, ניתן להשתמש בפתקים ריקים המצויים בסוף מדף הפתקים:
  • על פתק ריק לבן יש לרשום, בכתב יד, את אות/אותיות הרשימה למועצת הרשות, או אות/אותיות עם הכינוי.
  • על פתק ריק צהוב יש לרשום, בכתב יד, את שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד לראש הרשות.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות, יש לוודא שהם אינם בולטים מחוץ למעטפה (אין חובה להדביק את מעטפת ההצבעה).
 • משלשלים את המעטפות לתיבת הקלפי, לעיני ועדת הקלפי. אין לשלשל פתק הצבעה ללא מעטפת הצבעה.

מלווה למצביע

 • מצביע שאינו מסוגל לבצע את הפעולות הפיזיות בתא ההצבעה לבדו בגלל נכות או מחלה, רשאי להגיע עם מלווה שיעזור לו בהצבעה, ופרטיו ירשמו בפרוטוקול על ידי ועדת הקלפי המקומית.
 • המלווה אינו יכול להיות מנהל או עובד במוסד שבו שוהה המצביע, או חבר בוועדת הקלפי.

הצבעה של אנשים עם מוגבלות בניידות

בירור מידע

 • כל אדם רשאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים ולברר את הפרטים הבאים:
 • ניתן להתקשר למרכז המידע שיופעל לשם כך בטלפון 1-800-101975 או 077-9790060.
 • כמו כן, ניתן לבדוק באמצעות מסרונים (sms) ו-וואטסאפ בטלפון 053-3801464.
  • לצורך זיהוי הפונה יש להקיש את מספר תעודת הזהות ולאחר מכן את התאריך שבו הונפקה התעודה (התאריך מצוין על גבי תעודת הזהות).
 • אם הקלפי שרשומים אליה לא נגישה לאנשים המוגבלים בניידות, ניתן לברר היכן ישנה קלפי נגישה באזור המגורים וכיצד ניתן להצביע בה ביום הבחירות (לרשימת הקלפיות המעודכנת, ראו באתר משרד הפנים).
 • ניתן לפנות למשרד הפנים באופן מקוון באמצעות טופס פניות הציבור.
טיפ
 • בעל זכות בחירה רשאי לבקש להסיר מהאינטרנט את המידע בדבר מספר הקלפי שבה הוא זכאי להצביע, את מקום הקלפי ומספרו הסידורי ברשימת הבוחרים בקלפי.
 • המידע יוסר בתוך 10 ימים מהיום שבו הבקשה התקבלה.
 • את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום.
 • כחודשיים לפני הבחירות תפורסם הודעה על פרסום המידע והאפשרות לבקש להסיר את המידע. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר משרד הפנים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

חקיקה ונהלים