פנקס הבוחרים מכיל את רשימת בעלי זכות הבחירה בכל רשות מקומית
כל אדם יכול לברר אם הוא נכלל בפנקס הבוחרים ומה מקום הקלפי שלו באמצעות הטלפונים המפורטים למטה

פנקס הבוחרים לרשויות המקומיות מכיל את רשימת בעלי הזכות לבחור לרשות המקומית, ומתעדכן לפני כל מועד בחירות על-פי מרשם האוכלוסין.

 • מי שאינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית, לא יוכל להצביע בבחירות לרשות זו.

מה כוללת רשימת הבוחרים

 • בפנקס רשומים פרטיו של כל בעל זכות בחירה:
  • שם משפחה ושם פרטי
  • שם האב או האם
  • שנת הלידה
  • כתובת
  • מספר הזהות המופיע במרשם האוכלוסין
  • מקום הקלפי המיועדת לבוחר

מסירת מידע מפנקס הבוחרים לציבור

 • כל אדם רשאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים ולברר את הפרטים הבאים:
 • ניתן להתקשר למרכז המידע שיופעל לשם כך בטלפון 1-800-101975 או 077-9790060.
 • כמו כן, ניתן לבדוק באמצעות מסרונים (sms) ו-וואטסאפ בטלפון 053-3801464.
  • לצורך זיהוי הפונה יש להקיש את מספר תעודת הזהות ולאחר מכן את התאריך שבו הונפקה התעודה (התאריך מצוין על גבי תעודת הזהות).
 • אם הקלפי שרשומים אליה לא נגישה לאנשים המוגבלים בניידות, ניתן לברר היכן ישנה קלפי נגישה באזור המגורים וכיצד ניתן להצביע בה ביום הבחירות (לרשימת הקלפיות המעודכנת, ראו באתר משרד הפנים).
 • ניתן לפנות למשרד הפנים באופן מקוון באמצעות טופס פניות הציבור.
טיפ
 • בעל זכות בחירה רשאי לבקש להסיר מהאינטרנט את המידע בדבר מספר הקלפי שבה הוא זכאי להצביע, את מקום הקלפי ומספרו הסידורי ברשימת הבוחרים בקלפי.
 • המידע יוסר בתוך 10 ימים מהיום שבו הבקשה התקבלה.
 • את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום.
 • כחודשיים לפני הבחירות תפורסם הודעה על פרסום המידע והאפשרות לבקש להסיר את המידע. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר משרד הפנים.

עדכון פרטים אישיים

 • מי שפרטיו האישיים אינם מעודכנים בפנקס הבוחרים יכול לבקש לעדכנם על ידי פנייה ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה.
 • המועד הסופי שבו נסגר פנקס הבוחרים לרשויות המקומיות הוא 47 ימים לפני מועד הבחירות (14.09.2023 הוא מועד סגירת הפנקס עבור הבחירות שאמורות היו להתקיים ב-31.10.2023), ויש לוודא שעדכון הכתובת יבוצע עד למועד זה.
 • למידע על הגשת בקשה לשינוי הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין ראו אתר השירותים הממשלתיים
שימו לב
בעקבות מלחמת חרבות ברזל נדחה מועד הבחירות ל-27.02.2024. מועד סגירת פנקס הבוחרים לא השתנה בעקבות שינוי מועד הבחירות.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים