הקדמה:

פנקס הבוחרים מכיל את רשימת בעלי זכות הבחירה בכל רשות מקומית
כל אדם יכול לברר אם הוא נכלל בפנקס הבוחרים ומה מקום הקלפי שלו באמצעות אתר השירותים והמידע הממשלתי או בטלפון של מרכז המידע 1800-222-290
ראו מידע על פנקס הבוחרים באתר משרד הפנים (ללא אפשרות איתור קלפי)

פנקס הבוחרים לרשויות המקומיות מכיל את רשימת בעלי הזכות לבחור לרשות המקומית, ומתעדכן לפני כל מועד בחירות על-פי מרשם האוכלוסין.

 • מי שאינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית, לא יוכל להצביע בבחירות לרשות זו.

מה כוללת רשימת הבוחרים

 • בפנקס רשומים פרטיו של כל בעל זכות בחירה:
  • שם משפחה ושם פרטי
  • שם האב או האם
  • שנת הלידה
  • כתובת
  • מספר הזהות המופיע במרשם האוכלוסין
  • מקום הקלפי המיועדת לבוחר

מסירת מידע מפנקס הבוחרים לציבור

 • כל אדם רשאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים ולברר את הפרטים הבאים:
 • ניתן להתקשר למרכז המידע שיופעל לשם כך בטלפון 1800-222-290.
  • לצורך זיהוי הפונה יש להקיש את מספר תעודת הזהות ולאחר מכן את התאריך שבו הונפקה התעודה (התאריך מצוין על גבי תעודת הזהות).
 • אם הקלפי שרשומים אליה לא נגישה לאנשים המוגבלים בניידות, ניתן לברר היכן ישנה קלפי נגישה באזור המגורים וכיצד ניתן להצביע בה ביום הבחירות (לרשימת הקלפיות המעודכנת, ראו באתר משרד הפנים).
 • ישנה גם אפשרות לבדוק את הזכאות להצבעה ומיקום הקלפי באתר השירותים והמידע הממשלתי. יש להקליד את מספר הזהות (9 ספרות) ותאריך הנפקת תעודת הזהות. כמו כן יש ללחוץ על אימות ה- captcha (לסמן "I'm not a robot").
 • ניתן לפנות למשרד הפנים באופן מקוון באמצעות טופס פניות הציבור.

עדכון פרטים אישיים

 • מי שפרטיו האישיים אינם מעודכנים בפנקס הבוחרים יכול לבקש לעדכנם על ידי פנייה ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה.
 • ניתן לעדכן את הכתובת באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • ספח העדכון צריך להתקבל בלשכות עד יום השליפה הסופית של פנקס הבוחרים (20.09.2018 לפי לוח הזמנים לבחירות שיתקיימו ב-30.10.2018).
 • ניתן להעביר את הספח במסירה אישית או במשלוח בדואר (אם שולחים את הספח בדואר יש לשים לב להקדים ולשלוח אותו כדי שיגיע ללשכות עד לתאריך שנקבע).
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים