בבחירות לרשות מקומית זכאי להצביע מי שמלאו לו 17 עד ליום הבחירות והוא רשום בפנקס הבוחרים כתושב של אותה רשות


אזהרה
דף זה לא מתייחס לבחירות לכנסת
למידע על הזכויות ביום הבחירות לכנסת לחצו כאן

בבחירות ברשות מקומית מסויימת זכאי להצביע מי שרשום בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית.

מי זכאי?

שימו לב
הבחירות הקרובות (לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות) נדחו ליום שלישי 27.02.2024, י"ח באדר א' באדר א' התשפ"ד
  • למרות שמועד הבחירות נדחה, בפנקס הבוחרים נכללים רק מי שמלאו להם 17 עד למועד שליפת פנקס הבוחרים לפי המועד המקורי שבו הבחירות היו אמורות להתקיים (31.10.2023), וכפי שמפורט בהמשך.
  • בבחירות לרשות מקומית זכאי להצביע מי שעונה על התנאים הבאים:
    1. מלאו לו 17 עד ליום הבחירות (כולל). בבחירות שיתקיימו ב-27.02.2024 - מי שנולדו עד 07.11.2006 (ט"ז בחשוון תשס"ז).
    2. ביום השליפה הסופית של פנקס הבוחרים (14.09.2023 לפי לוח הזמנים לבחירות שיתקיימו ב-27.02.2024), פרטיו וכתובתו (גם אם שם היישוב בלבד) יהיו רשומים בפנקס הבוחרים לרשויות המקומיות כבוחר של אותה רשות מקומית.
    3. במהלך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות הוא לא היה רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת (כולל מועצה אזורית), שהתקיימו בה בחירות.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים