הקדמה:

בבחירות לרשות מקומית זכאי להצביע מי שמלאו לו 17 עד ליום הבחירות והוא רשום בפנקס הבוחרים כתושב של אותה רשות


אזהרה
דף זה אינו מתייחס לבחירות לכנסת
למידע על הזכויות ביום הבחירות לכנסת לחצו כאן

בבחירות ברשות מקומית מסויימת זכאי להצביע מי שרשום בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית.

מי זכאי?

  • בבחירות לרשות מקומית זכאי להצביע מי שעונה על התנאים הבאים:
    1. מלאו לו 17 עד ליום הבחירות (כולל).
    2. ביום השליפה הסופית של פנקס הבוחרים , פרטיו וכתובתו (גם אם שם היישוב בלבד) יהיו רשומים בפנקס הבוחרים לרשויות המקומיות כבוחר של אותה רשות מקומית.
    3. במהלך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות הוא לא היה רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת (כולל מועצה אזורית), שהתקיימו בה בחירות.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים