בוחרים שחייבים בבידוד בשל התפשטות נגיף הקורונה רשאים לצאת מהבידוד כדי להצביע בבחירות
ההצבעה תיעשה בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד
רשימת הקלפיות הייעודיות מופיעה באתר ועדת הבחירות המרכזית


בעלי זכות הצבעה לבחירות לכנסת שחולים בקורונה וחייבים בבידוד, רשאים לצאת מהבידוד לצורך הצבעה בבחירות.

 • ההצבעה של מי שחייבים בבידוד תיעשה בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד.
 • בכל רשות מקומית ומועצה אזורית שיש בה מבודדים תוצב לפחות קלפי ייעודית אחת.
 • ברחבי הארץ הוקמו מתחמי קלפיות באוהלים שיאפשרו הצבעה של בוחרים החייבים בבידוד גם בדרך של "הצבע וסע". בנוסף, ניתן להצביע גם באוטובוס ייעודי המכונה "קלפיבוס".
 • שעות ההצבעה בקלפי ייעודית יהיו מ-08:00 בבוקר עד 20:00 בערב.
 • משרד הבריאות מעביר לוועדת הבחירות המרכזית, החל מ-14 יום לפני יום הבחירות ובכל יום עד ליום הבחירות, רשימה של מי שחייבים בבידוד. מידע זה משמש לצורך קביעת מקומות הקלפי ולשם ניהול הבחירות. המידע יימחק לכל המאוחר 14 ימים לאחר מועד פרסום תוצאות הבחירות.
 • רשימת מקומות הקלפי הייעודיים לאנשים שחייבים בבידוד מפורסמות באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ההגעה לקלפי

 • ההגעה לקלפי המיועדת לחולי קורונה מותרת באחת הדרכים הבאות:
  • רכב פרטי
  • מונית (על חשבון הבוחר) - על הבוחר לעדכן את נהג המונית שחלה עליו חובת בידוד, לפני כניסתו למונית.
  • באמצעות מערך ההיסעים לחולי קורונה מטעם ועדת הבחירות לכנסת (ללא תשלום). ניתן לתאם הסעה בטלפון: 077-6017137

ההצבעה בקלפי ייעודית

 • על הבוחר לזהות את עצמו לפני מזכיר ועדת הקלפי באמצעות אמצעי זיהוי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף), ולהציג אישור או הצהרה על כך שהוא חייב בבידוד.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפה חיצונית ("מעטפה כפולה"), עליה ירשום מזכיר ועדת הקלפי את פרטי הבוחר.
  • הבוחר יקבל מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה. מעטפת ההצבעה תוכנס למעטפה החיצונית (כפולה), אותה יש להטיל אל תיבת הקלפי.
 • בקלפי ייעודית מסוג "הצבע וסע" הבוחר יישאר ברכב ויבצע את ההצבעה מתוך הרכב:
  • מזכיר ועדת הקלפי יקרב את תא ההצבעה אל חלון הרכב באופן שיאפשר לבוחר להכניס את פתק ההצבעה למעטפה בחשאיות גמורה.
  • לאחר מכן יקרב מזכיר ועדת הקלפי את תיבת הקלפי אל חלון הרכב כדי שהבוחר יוכל להטיל אליה את מעטפת ההצבעה.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים