כל האזרחים הישראלים מעל גיל 18 שרשומים בפנקס הבוחרים זכאים לבחור לכנסת
הבחירות לכנסת ה-25 יערכו ביום שלישי ז' בחשוון תשפ"ג, 01.11.2022
מי שנולדו ב-01.11.2004 או ב-ז' בחשוון תשס"ה או לפני כן ורשומים בפנקס הבוחרים יהיו זכאים להצביע
יש להצביע רק בקלפי שרשומים אליה בפנקס הבוחרים (למעט מקרים מיוחדים שנקבעו בחוק)


כל אזרח ישראלי שביום הבחירות לכנסת מלאו לו 18 שנה והוא רשום בפנקס הבוחרים, זכאי לבחור לכנסת.

 • לקראת הבחירות, משרד הפנים מפעיל מרכז מידע לבירור זכאות ומיקום הקלפי בה יש להצביע.
 • הבחירות לכנסת ה-25 יערכו ביום שלישי ז' בחשוון תשפ"ג, 01.11.2022.
  • מרבית מקומות הקלפי יפעלו ביום הבחירות מהשעה 07:00 בבוקר עד לשעה 22:00 בלילה.
  • ביישוב שיש בו עד 350 תושבים הזכאים להצביע, שעות ההצבעה הן מהשעה 08:00 בבוקר עד לשעה 20:00 בערב, וכך גם בבתי החולים ובבתי הסוהר והמעצר. באתר ועדת הבחירות מפורסמת רשימת הקלפיות הפתוחות בין השעות 20:00-08:00.
  • בוחר שהגיע למקום הקלפי לפני סגירת הדלתות ולא הספיק להצביע עד שעת סגירת הקלפי, יהיה זכאי להצביע אחרי שעת סגירת הקלפי.

מי זכאי?

 • אזרחים ישראלים שעונים על שלושת התנאים הבאים:
  1. הם הגיעו לגיל 18 ביום הבחירות לכנסת (לפי התאריך העברי או הלועזי - ראו פירוט ודוגמאות בהמשך).
  2. הם רשומים בפנקס הבוחרים.
  3. בית המשפט לא שלל מהם את הזכות לבחור לכנסת.
טיפ
אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי להצביע לכנסת ולא נחשב כמי שבית המשפט שלל ממנו את הזכות להצביע.

מי לא זכאי

 • אזרח ישראלי שאינו תושב ישראל ולא רשום במרשם האוכלוסין לא זכאי להצביע לכנסת, כיוון שפנקס הבוחרים כולל רק אזרחים שרשומים במרשם האוכלוסין.
 • אדם שבית המשפט שלל ממנו את הזכות לבחור לכנסת.

חישוב גיל הזכאות

 • לצורך הכללת שמו של אזרח בפנקס הבוחרים - בבחירה בין תאריך לידה עברי ללועזי תמיד ייבחר המוקדם מביניהם, כדי להכליל אזרחים רבים ככל האפשר בפנקס הבוחרים.
דוגמה
צעירה שנולדה ב-24.10.2004, ט' בחשוון תשס"ה.
 • הבחירות לכנסת ה-25 יערכו ב-01.11.2022, ז' בחשוון תשפ"ג.
 • לפי התאריך הלועזי הצעירה כבר תהיה בת 18 ביום הבחירות.
 • לפי התאריך העברי היא עדיין לא תהיה בת 18 ביום הבחירות.
 • לכן קביעת הגיל תיעשה לפי תאריך הלידה הלועזי, שבשנת הבחירות (2022) יחול מוקדם יותר מהתאריך העברי.
 • מי שלא ידוע תאריך לידתו המדויק:
  • מי שידועה רק השנה שבה נולד ולא ידוע באיזה חודש נולד באותה שנה, ייחשב כאילו נולד בא' בניסן של אותה שנה.
  • מי שידועים השנה והחודש שבהם נולד, אך לא ידוע באיזה יום בחודש, ייחשב כאילו נולד ב-15 של אותו החודש.
דוגמה
צעיר נולד בשנת 2004 ולא ידועים היום והחודש המדויקים שבהם נולד.
 • אותו צעיר ייחשב כמי שנולד ב-א' בניסן תשס"ד שחל ב-23.03.2004.
 • יום הולדתו ה-18 צוין לפי התאריך הלועזי ב-23.03.2022 ולפי התאריך העברי ב-א' בניסן תשפ"ב - שניהם לפני יום הבחירות לכנסת ה-25 ולכן הוא יוכל להצביע בהן.
דוגמה
צעירה נולדה בשנת 2004 בחודש נובמבר ולא ידוע היום המדויק שבו נולדה.
 • היא תיחשב כמי שנולדה ב-15.11.2004 שחל ב-ב' בכסלו תשס"ה.
 • יום הולדתה ה-18 יצוין לפי התאריך הלועזי ב-15.11.2022 ולפי התאריך העברי ב-ב' בכסלו תשפ"ג - שניהם אחרי יום הבחירות לכנסת ה-25 ולכן היא לא תוכל להצביע בהן.

תהליך מימוש הזכות

 • בוחר המעוניין לבחור, זכאי להצביע רק בקלפי אשר אליה הוא משוייך, כפי שמצויין בהודעה לבוחר.
 • יש להציג למזכירות הקלפי, את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חבר-כנסת.
 • לאחר זיהוי וסימון שם הבוחר ברשימת הבוחרים, תימסר מעטפת הצבעה חתומה, איתה יש להיכנס לתא ההצבעה (מאחורי הפרגוד), לבחור פתק הצבעה אחד, שעליו מודפסות האותיות המייצגות את המפלגה שבה מעוניין לבחור, ולהכניסו למעטפה.
שימו לב
אם במעטפה יהיו 2 או 3 פתקים של אותה רשימה, ההצבעה לא תיפסל (יובא בחשבון רק פתק אחד), אבל אם יהיו במעטפה יותר מ-3 פתקים או אם יהיו פתקים של יותר מרשימה אחת, ההצבעה תיפסל.
 • יש לצאת מתא ההצבעה עם מעטפת ההצבעה ולהטיל אותה לתיבת הקלפי. המעטפה יכולה להיות מודבקת או לא סגורה, ובלבד שמתוך המעטפה לא ייראה פתק ההצבעה.
 • מי שמתקשה מחמת מחלה או מגבלה פיסית לבצע את הפעולות הכרוכות בהצבעה רשאי להביא עמו מלווה בקלפי.
 • במקרים מיוחדים, המפורטים כאן, ניתן להצביע בקלפי אחרת מזו שרשומים אליה בפנקס הבוחרים.
טיפ
מומלץ, אך אין חובה, להביא את ההודעה לבוחר, כדי להקל על הליך הזיהוי במזכירות הקלפי.

מרכז מידע לבירור זכאות ומיקום הקלפי

 • לקראת הבחירות, משרד הפנים מפעיל מרכז מידע בעניין פנקס הבוחרים.
 • כל אדם רשאי לברר האם פרטיו נכללים בפנקס הבוחרים, נכון ליום הפנייה, בדרכים הבאות:
  • בטלפון: 1-800-222-290 , מענה אנושי בימים א'-ה' 22:00-08:30 וביום ו' 13:30-08:30 (המענה יינתן בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית).
  • במסרון (SMS): יש לשלוח מספר זהות בעל 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך הנפקת תעודת הזהות למספר 050-8085500.
  • בפקס: 1-800-222-291 .
  • באינטרנט: שירות לבדיקת זכאות ואיתור מקום הקלפי באתר משרד הפנים - צריך להקליד מספר זהות (9 ספרות כולל ספרת ביקורת) ואת תאריך ההנפקה של תעודת הזהות.
 • ניתן לקבל גם מידע אודות מקום הקלפי שבה יש להצביע (כתובת ומספר הקלפי) והאם הקלפי שבה רשומים היא קלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
 • מי שאינו מעוניין שפרטיו יופיעו בשירות המודיעין באינטרנט, צריך להגיש בקשה להסרת המידע בכתב ובחתימת יד באמצעות טופס בקשה לגריעת פרטים מהצגת פנקס הבוחרים באינטרנט, בדוא"ל או לפקס מס' 077-4448819.

חשוב לדעת

 • במקרים מיוחדים, בית-משפט מוסמך לשלול מאדם את הזכות לבחור לכנסת.
 • בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסרה תמונה או שהתמונה נתלשה מהדף, לא יהיה זכאי להצביע.
 • בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר הדף שבו רשום שמו, לא יהיה זכאי להצביע.
 • בתעודות זהות בהן חסרה תמונה, ניתן להצביע רק כאשר במקום התמונה הוטבעה החותמת "בהיתר שר הפנים".
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים