הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות למי שהראה כי אינו מעוניין בהן נחשבות כהטרדה מינית
בנסיבות מסויימות האדם המוטרד לא נדרש להראות חוסר עניין כדי שההצעות החוזרות ייחשבו כהטרדה מינית

בהתאם לסעיף 3.(א)(3) לחוק הטרדה מינית, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות אלה, נחשבות כהטרדה מינית.

 • הצעות -בהתאם להלכה הפסוקה"הצעות" מצויות במישור המילולי והיא יכולה להיות בעל-פה או בכתב (כולל דוא"ל, מסרונים, או הודעות אלקטרוניות).
 • חוזרות- יש לשים לב כי ההצעות צריכות להיות חוזרות. אין חובה כי יתרחשו מספר אירועים שונים לצורך הוכחת "חזרתיות" ודי במספר התייחסויות או הצעות אשר הופיעו באירוע אחד. בעניין זה נקבע כי גם הצעות הנאמרות מספר פעמים במסגרת זמן קצרה של מספר דקות הן הצעות חוזרות.
  • הצעות חוזרות יכולות להינתן בין אנשים מוכרים או זרים, בשני המקרים מדובר בהטרדה מינית.
 • בעלות אופי מיני-אופיה המיני של ההצעה נגזר לא רק מהמילים הכלולות בה, אלא גם מנסיבות העניין (כגון היחסים בין הצדדים, פערי הכוחות, פערי גילאים, כמות ההצעות, פגיעתן של ההצעות בכבוד האדם של המוטרד או בשוויון ושמרנותו של המגזר שאליו משתייכים הצדדים).
  • גם ביטויים שאינם בעלי אופי מיני מפורש, הנאמרים בצורה "מנומסת" יותר, עשויים להיות בעלי אופן מיני על סמך הנסיבות הסובבות את האמירה.
 • הראה שאינו מעוניין - במילים או בהתנהגות חד-משמעית. לרבות עזיבת החדר בפתאומיות, הפניית הגב, התחמקות ברורה, אמירה המבקשת להפסיק או אמירה מתחמקת שמהן ניכר חוסר העניין של המוטרד.
  • יחסי מרות -הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שהופנו כלפי עובד/ת במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות בין הצדדים, ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא הראו למטריד שהם אינם מעוניינים בהם. לעיון בנסיבות נוספות בהם הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן ראו הטרדה מינית כאשר המוטרד לא הראה חוסר עניין.
  • יחסי השפעה - בית הדין הארצי לעבודה הכיר ב"יחסי השפעה " במקום העבודה המצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה) ומשקפים פערי מעמד או פערים מקצועיים בין המטריד למוטרד. כשמתקיימים "יחסי השפעה" במקום העבודה, רף ההוכחה הנדרש מהמוטרד להוכיח כי לא היה מעוניין בהצעות או בהתייחסויות המיניות שהופנו כלפיו, הנו נמוך יותר מרף ההוכחה הנדרש בין חברים בעבודה במעמד זהה. למידע נוסף לחצו כאן.

דוגמאות מהפסיקה

 • מנהל אמר לעובדת הכפופה לו שהוא רוצה להזמין לשניהם חדר בכפר המכביה (עש"מ 7113/02 מדינת ישראל נ' לוי).
 • הצעות חוזרות לקיום יחסי מין.
 • מפקח הציע לעובדת הכפופה לו כי תהיה חברה שלו. העובדת הביעה פליאה על ההצעה ואמרה כי הוא נשוי. המפקח ענה כי "אין קשר בין נישואין לחברות". במועד מאוחר יותר שאל אם חשבה על הצעתו ואמר לה שהיא אינה צריכה לדאוג, כי אם יגיעו למצב אינטימי הם מבוגרים דיים לשלוט במצב. (עע 454/08 פלונית נ' חברה פלונית ואלמוני)
 • הצעות חוזרות לצאת יחד כאשר המוטרדת הביעה חוסר עניין.
 • גבר פנה לקטין בגן ציבורי והציע פעמיים לבוא עמו לשיחים וליהנות (ת"פ 8733-08 מדינת ישראל נ' חאלד קבאבה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים