הקדמה:

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות למי שהראה כי אינו מעוניין בהן נחשבות כהטרדה מינית
בנסיבות מסויימות האדם המוטרד לא נדרש להראות חוסר עניין על-מנת שההצעות החוזרות ייחשבו כהטרדה מינית

בהתאם לסעיף 3.(א)(3) לחוק הטרדה מינית, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות אלה, נחשבות כהטרדה מינית.

 • "הראה שאינו מעוניין" - במילים או בהתנהגות חד-משמעית. לרבות עזיבת החדר בפתאומיות, הפניית הגב, התחמקות ברורה, אמירה המבקשת להפסיק או אמירה מתחמקת שמהן ניכר חוסר העניין של המוטרד.
 • יש לשים לב כי ההצעות צריכות להיות חוזרות. בעניין זה נקבע כי גם הצעות הנאמרות מספר פעמים במסגרת זמן קצרה של מספר דקות הן הצעות חוזרות.
 • אופיה המיני של ההצעה נגזר לא רק מהמילים הכלולות בה, אלא גם מנסיבות העניין (כגון היחסים בין הצדדים, פערי הכוחות, פערי גילאים, כמות ההצעות, פגיעתן של ההצעות בכבוד האדם של המוטרד או בשוויון ושמרנותו של המגזר שאליו משתייכים הצדדים).
 • גם ביטויים שאינם בעלי אופי מיני מפורש, הנאמרים בצורה "מנומסת" יותר, עשויים להיות בעלי אופן מיני על סמך הנסיבות הסובבות את האמירה.
 • הצעה יכולה להיות בעל-פה או בכתב (כולל דוא"ל, מסרונים, או הודעות אלקטרוניות).
 • הצעות חוזרות יכולות להינתן בין אנשים מוכרים או זרים, בשני המקרים מדובר בהטרדה מינית.
 • בנסיבות מסוימות האדם המוטרד לא נדרש להראות חוסר עניין, על-מנת שההצעות החוזרות ייחשבו כהטרדה מינית. למידע נוסף, ראו הטרדה מינית כאשר המוטרד לא הראה חוסר עניין.

דוגמאות מהפסיקה

 • מנהל אמר לעובדת הכפופה לו שהוא רוצה להזמין לשניהם חדר בכפר המכביה (עש"מ 7113/02 מדינת ישראל נ' לוי).
 • הצעות חוזרות לקיום יחסי מין.
 • מפקח הציע לעובדת הכפופה לו כי תהיה חברה שלו. העובדת הביעה פליאה על ההצעה ואמרה כי הוא נשוי. המפקח ענה כי "אין קשר בין נישואין לחברות". במועד מאוחר יותר שאל אם חשבה על הצעתו ואמר לה שהיא אינה צריכה לדאוג, כי אם יגיעו למצב אינטימי הם מבוגרים דיים לשלוט במצב. (עע 454/08 פלונית נ' חברה פלונית ואלמוני)
 • הצעות חוזרות לצאת יחד כאשר המוטרדת הביעה חוסר עניין.
 • גבר פנה לקטין בגן ציבורי והציע פעמיים לבוא עמו לשיחים וליהנות (ת"פ 8733-08 מדינת ישראל נ' חאלד קבאבה).

פסקי דין

חקיקה ונהלים