מתווה מיוחד מאפשר לתת הקלות לאוכלוסיות מסוימות שצברו חובות בעקבות קנסות ונקלעו למצב כלכלי קשה על רקע המלחמה
כדי לקבל את ההקלות יש לשלוח בקשה מקוונת לנשיא המדינה ("בקשת חנינה")
יכולים להגיש את הבקשה אנשי מילואים וכוחות הביטחון, תושבים מפונים, תושבים שביתם נפגע, חטופים ונעדרים שחזרו, קרובים של חטופים ונעדרים ומי ששכלו את בן משפחתם
למידע על הקלות בקנסות בתחום התכנון והבנייה בתקופה זו לחצו כאן
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים
טפסים

בעקבות מלחמת חרבות ברזל הורחב השימוש בסמכות החנינה כדי להקל בעונשי קנסות.

 • במסגרת המתווה ניתן להגיש בקשות לחנינה, שמשמעותה: הקלה בתשלום הקנס או פטור מלא מהתשלום.
 • בבקשות החנינה שיוגשו לנשיא על-ידי אוכלוסיות הזכאים שיפורטו בהמשך יינתן משקל מיוחד למצוקה הכלכלית שנקלעו אליה בגלל המלחמה.
 • ההליך מתייחס לקנסות שהוטלו בעקבות הליך פלילי, תעבורתי או מנהלי.

מי זכאי?

 • זכאים להגיש את הבקשה:
  • לוחמים בשירות סדיר.
  • מי שגויסו לשירות מילואים משמעותי במלחמה.
  • מי שתרמו תרומה משמעותית לביטחון המדינה בתקופה זו.
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של מי שנפלו או נרצחו.
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של חטופים או נעדרים.
  • מי שהיו חטופים או נעדרים והוחזרו לישראל.
  • מי שפונים בשמם של נרצחים או נופלים בפעולות האיבה והמלחמה.
  • מי שפונים בשמם של חטופים או נעדרים.
  • מי שהתגוררו לפני 07.10.2023 ביישוב שהתפנה ומופיע ברשימה זו.
  • מי שהתפנו מביתם אחרי שנפגע במלחמה.
 • תנאים נוספים שייבחנו במסגרת ההליך:
  • המבקש לא הורשע בעבירה ב-5 השנים האחרונות.
  • המבקש פעל להסדרת החוב בשנתיים האחרונות.
  • אם המבקש ביצע עבירה, אין לו חוב על תשלום פיצוי לנפגעי העבירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולשלוח טופס בקשת חנינה מקוון.
 • הבקשה תוגש על-ידי בעלי החוב עצמם או באמצעות בא כוחם או בן משפחתם מדרגה ראשונה.
  • לבקשה שמוגשת על-ידי בא כוח יש לצרף ייפוי כוח.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי קרוב משפחה מדרגה ראשונה יש לציין כי היא מוגשת בידיעתו ובהסכמתו של בעל החוב.
 • יש למלא פרטים רלוונטיים ולצרף מסמכים שמאמתים את נימוקי הבקשה.
דוגמה
 • פרטים על נסיבות אישיות או רפואיות מיוחדות, על הקנסות שמגישים לגביהם את הבקשה, הגוף שאחראי על גביית החוב והמאמצים שנעשו להסדרת החוב.
 • מסמכים שמעידים על המצב הכלכלי של המבקש - תדפיס חשבון עובר ושב של 3 החודשים האחרונים, אסמכתות על חובות פעילים (הוצל"פ, הלוואות וכו') ואישורים על קצבאות.
 • למידע נוסף על ההליך ראו אתר בית הנשיא.
 • לבירורים ניתן להתקשר אל:
  • הלשכה המשפטית בבית הנשיא - 02-6707211
  • מזכירות מחלקת חנינות במשרד המשפטים - 073-3927070
שימו לב
 • המתווה המיוחד שנקבע בעקבות המלחמה לא מונע הגשת בקשות חנינה בהתאם לכללים הרגילים (כל מי שנקלעו למצוקה כלכלית יכולים להגיש בקשה רגילה בהתאם לכללים הקבועים לגבי הקלה בקנסות).
 • למידע נוסף ראו הגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה באתר מחלקת החנינות במשרד המשפטים (יש לסמן "בקשה להקלה בהחלטות ובעונשים אחרים" ולאחר מכן "הקלה בקנסות תעבורה או קנסות פליליים או קנסות כלליים").

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים