פורטל זה מרכז מידע על חנינה מטעם נשיא המדינה המאפשרת להקל בעונשים, כגון: מאסר, קנסות, שלילת רישיון, רישום פלילי, צווים והגבלות שונות.

במקרים חריגים ויוצאי דופן, ומשיקולים של חסד ורחמים, נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי מאסר, קנסות וצווים, לאפשר מחיקת רישום פלילי ולקצר פסילה/שלילה של רישיון נהיגה או רישיון מקצועי.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים