אדם שהוטל עליו קנס בגין עבירת תעבורה או במסגרת הליך פלילי, רשאי בתנאים מסוימים לפנות לנשיא המדינה בבקשה להקל בקנס (חנינה)
לא ניתן להגיש את הבקשה לגבי קנס מנהלי או קנס שהוטל על ידי רשות אחרת (כגון קנסות חנייה)
הבקשה תוגש רק לאחר שמוצו כל ההליכים המשפטיים, כולל פניה למרכז לגביית קנסות המוסמך להקל בהפרשי הצמדה וריבית שנצברו על קנסות שלא שולמו
הגשת הבקשה לחנינה לא כרוכה בתשלום

אדם שבית המשפט הטיל עליו קנס במסגרת הליך פלילי, או אדם שהוטל עליו קנס בגין עבירת תעבורה על-ידי המשטרה או על-ידי בית-המשפט, רשאי בתנאים מסוימים לפנות לנשיא המדינה ולבקש הקלה בקנס (חנינה).

 • בטרם הגשת בקשת החנינה, יש למצות את כל ההליכים המשפטיים/המנהליים האפשריים, כולל פניה למרכז לגביית קנסות, המוסמך להקל בהפרשי הצמדה וריבית שנצברו על קנסות שלא שולמו.
 • נשיא המדינה אינו נוהג להקל בפיצוי אשר משולם ישירות למתלונן.

מי זכאי?

 • כל אדם, העומד בכל התנאים הבאים:
  1. הוטל עליו קנס על-ידי בית המשפט במסגרת הליך פלילי או שהוטל עליו קנס על-ידי המשטרה או בית המשפט בגין עבירת תעבורה.
  2. הבקשה הוגשה רק לאחר מיצוי כל ההליכים המשפטיים/המנהליים האפשריים.
  3. ישנן נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן המצדיקות את קבלת הבקשה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשת חנינה. ניתן למלא טופס בקשה באופן מקוון או להדפיס טופס שימולא באופן ידני.
 • מסמכים שיש לצרף לטופס בקשת החנינה ולנימוקי הבקשה:
  • צילום תעודת זהות.
  • פירוט הקנסות.
  • אם רישיון הנהיגה עוכב בשל אי תשלום קנסות והרישיון נחוץ לצורך עבודה, יש לצרף אישור מהמעסיק או תלוש שכר שבו מצוין התפקיד הכרוך בנהיגה.
  • כל החומר המשפטי הרלוונטי: כתב אישום, הכרעת דין, גזר דין, ערעור, תיקי בית משפט נוספים וכו'.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי עו"ד או קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יש לצרף ייפוי כוח או את הסכמת המבקש להגשת הבקשה בשמו.
 • מסמכים מומלצים, שניתן לצרף לטופס על-פי הצורך:
  • נסיבות כלכליות: תלושי שכר, דפי חשבון, אישורים על קצבאות או תגמולים, אישורים על חובות וכו'.
  • נימוקים סוציאליים/משפחתיים: חוות דעת של עובדי רווחה, פסיכולוגים, גורמי טיפול וגורמי חינוך המטפלים בילדים וכו'.
  • נימוקים רפואיים: חוות דעת רפואיות, אישורים רלוונטיים ועדכניים, אישור על אחוזי נכות מביטוח לאומי, מסמכי אשפוז וכו'.
  • תעודת שחרור מצה"ל, המלצות ממעסיקים, תעודות הצטיינות או תעודות המעידות על הישגים מיוחדים, אישורים על פעולות התנדבותיות, המלצות אחרות וכו'.
 • במקרה של מילוי טופס בקשה מקוון:
  • בסיום מילוי הטופס וצירוף קבצי המסמכים, הבקשה תישלח למחלקת החנינות במשרד המשפטים.
  • ישנה אפשרות לשמור את הטופס המקוון בסיום מילויו במחשב ולשלוח לדוא"ל שכתובתו: .
 • במקרה של הורדת הטופס והגשתו באופן ידני, יש לשלוח אותו בצירוף המסמכים למחלקת חנינות במשרד המשפטים:
  • בדואר: רח' צלאח א-דין 29, ירושלים, ת"ד 49029, מיקוד 91400.
  • בפקס: 02-6467027 (רצוי להתקשר לאחר מספר שעות לטלפון: 02-6546642/3/4 ולוודא שהמסמכים התקבלו).
 • מחלקת החנינות תגיש את חוות דעתה על הבקשה לאישור שר המשפטים, שיעביר את המלצתו ללשכת נשיא המדינה לצורך קבלת החלטה.
 • בסיום ההליך, החלטת נשיא המדינה תישלח בדואר ישירות למגיש הבקשה.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לחנינה לא כרוכה בתשלום.
 • לא ניתן להגיש את הבקשה לגבי קנס מנהלי או קנס שהוטל על ידי רשות אחרת (כגון קנסות חנייה).
 • בקשת החנינה יכולה להיות מוגשת על ידי האדם עצמו, עורך-דין מטעמו או בן משפחה מדרגה ראשונה.
 • מוסד החנינה הוא לא חלק ממערכת המשפט ולא משמש כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות.
 • אדם יכול לקבל חנינה יותר מפעם אחת בחיים.
 • לא ניתן לערער על החלטת הנשיא, אך ניתן להגיש בקשה נוספת 6 חודשים לאחר ההחלטה, אם חל שינוי משמעותי בנסיבות לאחר ההחלטה.
 • ככלל, בקשת חנינה תתקבל רק במקרים חריגים בהם מתקיימות נסיבות ייחודיות.
 • עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה באמצעות טופס מקוון בלבד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים