הקדמה:

חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר זכאי להקלות בשירות המילואים
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה״ל


חיילי מילואים שהם אבות ל-6 ילדים ומעלה לא ישרתו ביחידה בייעוד קדמי, מלבד במקרים שהם התנדבו לשירות זה, או שהם משרתים ביישובי הגנה מרחבית.

  • מי שמוצב ביחידה בייעוד עורפי ישרת עד 21 ימים בשנה.
  • חוגרים ישוחררו לביתם מדי ערב לא יאוחר מהשעה 17:00 (לא כולל אימונים, תרגילי גיוס, או הכשרה ראשונית שלב ב' של עד 21 ימים).
  • ניתן לזמן לשמ"פ של עד 3 ימים חייל מילואים העוסק באחד ממקצועות הרבנות הצבאית, לשם ביצוע "מבצע פסח" (הכשרת חדרי האוכל והמטבחים בצה"ל), שלא בכפוף למגבלות שצוינו.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר.

תהליך מימוש הזכות

  • ההקלות ניתנות באופן אוטומטי.
  • ראש חטיבת מנהל ותכנון כוח האדם בצה"ל רשאי לאשר קריאה לשמ"פ של חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר גם שלא בהתאם להקלות שצוינו.
  • חייל מילואים המבקש להתנדב לשירות ללא ההקלות יגיש בקשה על גבי טופס 445.


ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים