חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר זכאי להקלות בשירות המילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


  • חיילי מילואים שהם אבות ל-6 ילדים ומעלה לא ישרתו ביחידה בייעוד קדמי, מלבד במקרים שהם התנדבו לשירות זה, או שהם משרתים ביישובי הגנה מרחבית.
  • מי שמוצב ביחידה בייעוד עורפי ישרת עד 21 ימים בשנה.
  • חוגרים ישוחררו לביתם מדי ערב לא יאוחר מהשעה 17:00 (לא כולל אימונים, תרגילי גיוס, או הכשרה ראשונית שלב ב' של עד 21 ימים).
  • ניתן לזמן לשמ"פ של עד 3 ימים חייל מילואים העוסק באחד ממקצועות הרבנות הצבאית, לשם ביצוע "מבצע פסח" (הכשרת חדרי האוכל והמטבחים בצה"ל), שלא בכפוף למגבלות שצוינו.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר.

תהליך מימוש הזכות

  • ההקלות ניתנות באופן אוטומטי.
  • ראש חטיבת מנהל ותכנון כוח האדם בצה"ל רשאי לאשר קריאה לשמ"פ של חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר גם שלא בהתאם להקלות שצוינו.
  • חייל מילואים המבקש להתנדב לשירות ללא ההקלות יגיש בקשה על גבי טופס 445 (כתב הסכמה לחריגי קריאה ושירות) באזור האישי באתר המילואים של צה"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים