בשל מלחמת חרבות ברזל פורסמו הקלות שונות בנוגע להארכת רישיונות רכב או רישיונות נהיגה שתוקפם פג במהלך תקופת המלחמה או בסמוך לה
פורסמו הקלות גם לנהגים חדשים שבשל המצב הביטחוני, לא יכולים לעבור קורס רענון
למידע על זכויות נוספות בתקופת המלחמה מומלץ לעיין ברשימת שאלות ותשובות
למידע רשמי ראו אתר משרד התחבורה


בשל מלחמת חרבות ברזל, הוארכו באופן אוטומטי תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה שתוקפם פג במהלך המלחמה, ושלא ניתן לחדשם עקב המצב הביטחוני.

  • כמו כן פורסמו הקלות לנהגים חדשים שלא יכולים לעבור מבחן רענון ולנהגים שרישיונם נפסל עד למעבר קורס או בחינה.

רישיונות רכב

  • רישיון רכב שתוקפו פג בין 07.10.2023 - 06.12.2023, יוארך אוטומטית ב-60 יום.

רישיונות נהיגה

  • רישיון נהיגה שתוקפו פג בין 07.10.2023 - 06.01.2024 יוארך אוטומטית ב-90 יום.

בדיקות רפואיות לנהגים מבוגרים

פסילת רישיון נהיגה

  • נהגים שרישיון הנהיגה שלהם נפסל בין התאריכים 01.10.2023 - 06.01.2024, לאחר שלא ביצעו קורסים ובחינות שהוטלו עליהם, יוכלו לנהוג עם הרישיון עד 01.04.2024.
  • במהלך תקופה זו פסילת הרישיון תיחשב באופן זמני כבטלה, והיא תחודש בסיום התקופה (01.04.2024).

הקלות לנהג חדש

  • נהג חדש שסיים את מלוא חובותיו ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק לנהג חדש, ואין באפשרותו לעבור בימים אלה קורס רענון, ייחשב כ"נהג רגיל" בתום השנתיים לקבלת הרישיון כנהג רגיל, אלא אלא אם נרשמו לחובתו עבירות תנועה חמורות בתקופה זו.
  • נהג חדש שנדרש לעבור בדיקות ובחינות בשל עבירות תנועה שביצע, יוכל לבצע אותן לאחר סיום התקופה.

רישום ראשוני של רכב מיובא

  • בעיקרון רכב שמיובא לארץ יש לרשום אותו תוך 12 חודשים ממועד ייצורו.
  • בשל המצב הביטחוני, תקופת הרישום של רכבים שהמועד האחרון לרישומם הוא בין 11.10.2023 - 31.12.2023 הוארכה ב-90 יום, כלומר ניתן לרשום אותם תוך 90 יום מהמועד האחרון המקורי.

מקורות משפטיים ורשמיים

ראו גם

גורמים מסייעים