בתקופת מלחמת חרבות ברזל פורסמו הקלות שונות לגבי הארכת רישיונות רכב או רישיונות נהיגה שתוקפם אמור לפוג
פורסמו הקלות גם לנהגים חדשים שלא יכולים לעבור קורס רענון עקב המצב הביטחוני
למידע על זכויות נוספות בתקופת המלחמה מומלץ לעיין ברשימת שאלות ותשובות
למידע רשמי ראו אתר משרד התחבורה


בשל מלחמת חרבות ברזל, הוארכו באופן אוטומטי תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה שתוקפם פג במהלך המלחמה, ושלא ניתן לחדשם עקב המצב הביטחוני.

 • כמו כן פורסמו הקלות לנהגים חדשים שלא יכולים לעבור מבחן רענון ולנהגים שרישיונם נפסל עד למעבר קורס או בחינה.

רישיונות רכב

 • הארכת רישיון רכב שתוקפו פג בין 01.01.2024 - 29.02.2024:
  • לבעלי רכב שהם תושבי יישובים שפונו, אנשי כוחות הביטחון, נעדרים, חטופים ושבויים או בני/בנות זוגם - בהתאם למפורט על אוכלוסיית הזכאים לדחיית המועד של תשלומים לרשויות החל מה-01.01.2024 (לא כולל עובדים ומתנדבים במד"א/איחוד הצלה/זק"א או פצועים מפגיעת איבה שאושפזו) - תוארך תקופת הרישיון ב-60 יום.
 • רישיון רכב שתוקפו פג בין 07.10.2023 - 06.12.2023, הוארך אוטומטית ב-60 יום, עבור כלל בעלי הרכבים.
 • במקרה שבעלי הרכב הם תושבי יישובים שפונו, אנשי כוחות הביטחון, נעדרים, חטופים ושבויים או בני/בנות זוגם - בהתאם למפורט על אוכלוסיות הזכאים לדחיית המועד של תשלומים לרשויות (לא כולל עובדים ומתנדבים במד"א/איחוד הצלה/זק"א או פצועים מפגיעת איבה שאושפזו):
  • תוקף רישיון הרכב הוארך להם ב-30 ימים נוספים (90 יום סך הכל).
  • אם תוקף רישיון הרכב שלהם פג בין 07.12.2023 - 31.12.2023, תינתן להם הארכה של 60 יום.

רישיונות נהיגה

 • רישיון נהיגה שתוקפו פג בין 07.10.2023 - 06.03.2024 יוארך אוטומטית ב-90 יום.

בדיקות רפואיות לנהגים מבוגרים

פסילת רישיון נהיגה

 • נהגים שרישיון הנהיגה שלהם נפסל בין התאריכים 01.10.2023 - 06.03.2024, לאחר שלא ביצעו קורסים ובחינות שהוטלו עליהם, יוכלו לנהוג עם הרישיון עד 01.04.2024.
 • במהלך תקופה זו פסילת הרישיון תיחשב באופן זמני כבטלה, והיא תחודש בסיום התקופה (01.04.2024).

הקלות לנהג חדש

 • נהג חדש שסיים את מלוא חובותיו ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק לנהג חדש, ואין באפשרותו לעבור בימים אלה קורס רענון, ייחשב כ"נהג רגיל" בתום השנתיים לקבלת הרישיון כנהג רגיל, אלא אם נרשמו לחובתו עבירות תנועה חמורות בתקופה זו.
 • נהג חדש שנדרש לעבור בדיקות ובחינות בשל עבירות תנועה שביצע, יוכל לבצע אותן לאחר סיום התקופה.

תג חניה לנכה

 • תג חניה לנכה שתוקפו פג בין 07.10.2023 - 07.01.2024 יוארך אוטומטית ב-3 חודשים ממועד פקיעת התוקף.

רישום ראשוני של רכב מיובא

 • בעיקרון רכב שמיובא לארץ יש לרשום אותו תוך 12 חודשים ממועד ייצורו.
 • בשל המצב הביטחוני, תקופת הרישום של רכבים שהמועד האחרון לרישומם הוא בין 11.10.2023 - 31.12.2023 הוארכה ב-90 יום, כלומר ניתן לרשום אותם תוך 90 יום מהמועד האחרון המקורי.

מקורות משפטיים ורשמיים

ראו גם

גורמים מסייעים