בדיקה רפואית בחידוש רישיון נהיגה לנהגים מבוגרים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נהגים בני 70 ומעלה מחוייבים לבצע בדיקה רפואית כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה
נהגים מקצועיים (נהגי מוניות, אוטובוסים, רכב כבד ועוד) מחוייבים בבדיקה רפואית מגיל 60
בשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מוקד המידע של משרד התחבורה
למידע נוסף, ראו באתר משרד התחבורה

נהגים מבוגרים מחוייבים לעבור בדיקות רפואיות כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה:

 • כלל הנהגים מחוייבים לעבור בדיקות רפואיות החל מגיל 70.
 • נהגים מקצועיים (כגון נהגי מוניות, אוטובוסים ורכב כבד) מחוייבים בבדיקה רפואית כבר מגיל 60.
טיפ

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בעלי רשיון נהיגה לרכב פרטי (B), משא קל (C1), טרקטור (1), אופנוע (A2,A1,A):
  • מגיל 70 עד גיל 80 יש לעבור בדיקה רפואית ולחדש את רישיון הנהיגה כל 5 שנים.
  • מגיל 80 יש לעבור בדיקה רפואית ולחדש את רישיון הנהיגה כל שנתיים.
 • בעלי רשיון נהיגה לרכב ציבורי (D,D1,D2,D3), כבד (C), גורר תומך (E), בעלי היתר לנהיגת אמבולנס/רכב כיבוי/רכב חילוץ, או מורה מוסמך לנהיגה:
  • מגיל 60 עד גיל 70 יש לעבור בדיקה רפואית ולחדש את רישיון הנהיגה כל 5 שנים.
  • מגיל 70 יש לעבור בדיקה רפואית ולחדש את רישיון הנהיגה כל שנתיים.

שלבי ההליך

חקיקה ונהלים