אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

פרויקט HERAT נועד לאתר ולסייע לניצולי השואה ויורשיהם לתעד רכוש יהודי שנגזל בתקופת השואה
יש להדגיש שפרויקט HEART אינו מסייע בהשגת פיצוי עבור הרכוש היהודי שנגזל, אלא רק באיתורו ותיעודו
את טופס רישום המידע על רכוש יהודי שנגזל בתקופת השואה יכולים להגיש קורבנות רדיפת הנאצים או יורשיהם
לא ניתן להגיש טופס רישום מידע ביחס לרכוש שכבר נתקבל פיצוי בעבורו


פרויקט Holocaust Era Asset Restitution Taskforce) HEART) הוא פרויקט של ממשלת ישראל שהופעל בעבר ע"י הסוכנות היהודית וכיום מופעל על-ידי המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים).

 • מטרת הפרויקט היא להעניק כלים, אסטרטגיה ומידע שיאפשרו למדינת ישראל לפעול מול מדינות היעד ולהביא לשינויי חקיקה במדינות אלה בכל הנוגע להשבת הרכוש היהודי שהוחרם, נבזז או נמכר בכוח במהלך תקופת השואה.
 • הפרויקט מסייע לניצולי שואה ויורשיהם לאתר ולתעד רכוש שנגזל מהם במהלך מלחמת העולם השנייה.
 • תיעוד זה עשוי לסייע לניצולי השואה ויורשיהם בתביעות אישיות מול הרשויות הרלוונטיות במדינות היעד (המדינות שבהן נגזל רכוש יהודי בתקופת השואה).
 • את טופס רישום המידע אודות רכוש יהודי שנגזל יכולים להגיש קורבנות רדיפת הנאצים או יורשיהם, ובלבד שטרם התקבל פיצוי עבור אותו רכוש.
 • יש להדגיש שפרויקט HEART אינו מסייע בהשגת פיצוי עבור הרכוש היהודי שנגזל, אלא רק באיתורו ותיעודו.
 • הפרויקט אינו מחליף את הצורך בתביעה אישית מול הרשויות הרלוונטיות במדינות היעד ומול שיטות המשפט הנהוגות ביעדים אלו. נכון להיום, אין דרך לכפות על ממשלות זרות להסדיר את הסוגיה וההחלטות הבינלאומיות בנושא מדגישות שהסדרת העניין היא וולנטרית.

מי זכאי לפנות לשם תיעוד המידע על רכוש יהודי שנגזל?

 • מי שעונה על שני התנאים הבאים:
 1. הוא יהודי שהיה קורבן לרדיפה בשל חוקי הגזע של הנאצים/מדינות הציר במהלך תקופת השואה.
 2. הוא או קרובי משפחתו היו הבעלים של נדל"ן, רכוש נייד או רכוש בלתי מוחשי (או זכאי לתבוע עליהם בעלות), ואותו רכוש נמצא בארצות שנשלטו/נכבשו על-ידי הכוחות הנאציים ומדינות הציר וגם הוחרם/נבזז/נמכר בכוח במהלך תקופת השואה.
 • יורש/ת של אדם העומד בתנאי הזכאות זכאי/ת אף הוא להגיש תביעה.

מי לא זכאי לפנות לשם תיעוד מידע על רכוש יהודי שנגזל ?

 • אדם שכבר קיבל פיצוי בעבר עבור אותו רכוש.
 • אדם שרכושו היה באחד מהאזורים הבאים:
 • אזורים וטריטוריות שהיו בשליטת ברית המועצות לשעבר לפני 23.08.1939.
 • אזורים וטריטוריות שהיו בשליטת/פיקוח הקיסרות היפנית או בעלות בריתה.

סוג הרכוש אותו ניתן לתעד

 • ניתן לתעד רכוש העונה על אחת הדרישות הבאות:
 • רכוש פרטי הנמצא במדינות שהיו בשליטת הכוחות הנאציים או מדינות הציר במהלך תקופת השואה.
 • רכוש פרטי שהשתייך ליהודים כפי שהוגדרו על-ידי חוקי הגזע הנאצים/מדינות הציר.
 • רכוש פרטי שבמהלך השואה הוחרם/נבזז/נמכר בכוח על-ידי הנאצים או מדינות הציר.
 • רכוש מוגדר כאחד מאלה:
 • נכסי דלא ניידי - רכוש שלא ניתן להזיזו מבלי לגרום להריסתו או לשינוי צורתו. הדבר כולל פריטי נדל"ן כגון קרקע לאחר פיתוח, כולל המבנים שעל אותה קרקע וקרקע ללא מבנים.
 • נכסים ניידים - כל רכוש שניתן להעבירו ממקום למקום, כולל חפצי אמנות, יודאיקה, בעלי חיים, כלים מקצועיים, מתכות יקרות, אבנים יקרות, תכשיטים ורכוש נייד אחר.
 • קניין אישי לא מוחשי - קניין אישי שלא ניתן להעבירו, לגעת בו,לחוש אותו, אך הוא בעל ערך. בין אלו ניתן לכלול מסמכים סחירים כגון מניות, אגרות חוב, פוליסות ביטוח, חשבונות חיסכון, פטנטים רשומים, פוליסות נדוניה ורכוש אישי אחר שאינו מוחשי,כולל חובות והתחייבויות כגון הלוואות ומשכנתאות שטרם נפרעו.

תהליך תיעוד הרכוש

 • צילום של הדרכון (עמ' ראשון בלבד) או תעודת הזהות או כל תעודה מזהה אחרת.
 • העתק מצולם של מסמכים המבססים את הבעלות על הרכוש שבעבורו מבוקש הפיצוי.
 • אדם המגיש את השאלון כמיופה כוח צריך לצרף העתק מצולם של ייפוי הכוח, או כל מסמך אחר המוכיח את סמכותו לפעול כמיופה כוח.
 • יש למלא שאלון נפרד בעבור כל סוג של רכוש ובעבור כל יחידת נדל"ן נפרדת.
 • את השאלון יש להגיש למשרד לשוויון חברתי באחת מהדרכים הבאות:
  • פקס: 02-5605034
  • דוא"ל: infovatikim@pmo.gov.il
  • דואר: ת.ד 2512 מגדלי ויטה, בני ברק 5112401.
 • לשאלות ובירורים נוספים יש לפנות למוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי, הפועל בימים א-ה בין השעות 08:00-20:00 ונותן מענה בשפה העברית, אנגלית רוסית וגרמנית. דרכי ההתקשרות עם המרכז לפניות הציבור הם כדלקמן:
  • טלפון: 8840*
  • חיוג ללא כוכבית מהארץ: 12228840
  • חיוג מחו"ל: 972-8-6260840
  • פקס: 02-5605034
  • דואר אלקטרוני: infovatikim@pmo.gov.il
  • אתר האינטרנט: www.vatikim.gov.il
 • אישור על קבלת השאלון ומספר השאלון למעקב, ישלח באמצעות גלויה בדואר בתוך חודשיים עד שלושה חודשים ממועד הגשת השאלון.

חשוב לדעת

 • בנושא איתור והשבת נכסים הנמצאים בארץ והיו שייכים לנספי שואה, יש לפנות למחלקת נכסי נספי שואה באפוטרופוס הכללי:
  • דוא"ל: Pniyot-hashava@justice.gov.il
  • מוקד טלפוני: 03-5164117
  • דואר :האפוטרופוס הכללי, היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, מחלקת נכסי נספי שואה, רחוב השלושה 2, ת"ד 9040. תל אביב - יפו, מיקוד 6109001.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.