פורטל שאירים (בני משפחה) של ניצולי שואה מרכז את זכויותיהם של השאירים ובני המשפחה של ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים אשר נפטרו.

בפורטל זה ניתן למצוא מידע לגבי אפשרויות לקבלת תגמולים, אפיקי השבת רכוש והטבות נוספות להם עשויים להיות זכאים בני משפחתם של ניצולי שואה שסבלו ממאורעות השואה ורדיפות הנאצים ואינם עמנו עוד.

כדאי להכיר גם את חוברות הזכויות באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

פסקי דין

חקיקה ונהלים