הקדמה:

מי שיצא מהארץ ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד רצופות זכאי לשעות לימוד ייחודיות
משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים תושבים חוזרים על-פי תאריך חזרתם לארץ
שעות הלימוד הנוספות נועדו לתגבר ולקדם את הישגיהם של התלמידים
למידע נוסף ראו אתר משרד החינוך


במערכת החינוך לומדים תלמידים תושבים חוזרים לאחר ששבו משהות של מספר שנים בחו"ל. בתקופת שהותם בחו"ל הם למדו במערכת החינוך בארץ מגוריהם, לרוב בהתאם לתרבות למידה שונה מזו הנהוגה בישראל, ובשפה אחרת. כדי לאפשר להם להתאקלם מחדש, בית-ספר יקצה עבורם שעות לימוד יחודיות, כדי לשפר את תהליך הקליטה, השילוב שלהם ולקדם את הישגיהם.

מי זכאי?

 • כל תלמיד שהנו תושב חוזר - מי שיצא מהארץ ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד רצופות. הספירה של 4 שנות לימוד מתחילה מכיתה א'.
 • הקצאת השעות נעשית בהתאם לתאריך החזרה לארץ (פירוט בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים התושבים החוזרים, מבחינה לימודית, רגשית-חברתית ותרבותית.
 • כדי לקבל את הקצאת השעות עבור תלמיד תושב חוזר, על מנהל בית הספר להגיש בקשה למחוז במשרד החינוך.
 • התלמידים יעברו מבדקי שפה כדי לבחון את הידע שלהם ואת שליטתם בשפה העברית. בהתאם לתוצאות המבדקים, מחנכי הכיתות יכינו תוכנית עבודה אישית לכל תלמיד.
 • שיעורי השפה יועברו באופן פרטני על ידי מורה עם מיומנויות בתחום הוראת השפה העברית או ממקצועות הלימוד שבהם התלמידים זקוקים לתגבור.
 • בהתאם לצורך מנהל בית הספר יוסיף שעות לתגבור התלמידים מסל השעות הפרטניות.
 • מחנך הכיתה יעקוב אחר התקדמותם הלימודית של התלמידים.

הקצאת שעות לימוד עבור תלמידים תושבים חוזרים

  • בחינוך היסודי - תלמיד תושב חוזר שחזר לארץ החל מיום 01.01.2021 זכאי לשעה שבועית.
  • בחטיבת הביניים - תלמיד תושב חוזר שחזר לארץ החל מיום 01.01.2020 זכאי לשעה שבועית.
  • בתיכון - תלמיד תושב חוזר שחזר לארץ החל מיום 01.01.2020 זכאי לשעה שבועית.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים