הקדמה:

מי שיצא מהארץ ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד רצופות או לפחות 6 שנות לימוד מלאות אך לא רצופות בכיתות א'-ט', זכאי לשעות לימוד ייחודיות
משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים תושבים חוזרים על-פי תאריך עלייתם ועל-פי מספר התלמידים בכיתה
שעות הלימוד הנוספות נועדו לתגבר ולקדם את הישגיהם של התלמידים השבים לארץ


במערכת החינוך לומדים תלמידים תושבים חוזרים לאחר ששבו משהות של מספר שנים בחו"ל. בתקופת שהותם בחו"ל הם למדו במערכת החינוך בארץ מגוריהם, לרוב בהתאם לתרבות למידה שונה מזו הנהוגה בישראל, ובשפה אחרת. על מנת לאפשר להם להתאקלם מחדש, בית-ספר יקצה עבורם שעות לימוד יחודיות, כדי לשפר את תהליך הקליטה, השילוב שלהם ולקדם את הישגיהם.

מי זכאי?

 • כל תלמיד שהנו תושב חוזר - מי שיצא מהארץ ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד רצופות או לפחות 6 שנות לימוד מלאות אך לא רצופות בכיתות א'-ט'.
 • הקצאת השעות נעשית בהתאם לתאריך החזרה לארץ (פירוט בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

איסוף מידע אודות התלמיד והתאמת תוכנית אישית עבורו להשלמת פערים בשפה העברית ובמקצועות הלימוד

 • על מנת לשלב את התלמיד התושב החוזר במערכת הבית ספרית, תיערך שיחת ההיכרות בינו לבין צוות בית הספר וימולא שאלון, עם הגעת התלמיד לבית הספר.
 • בנוסף, ובמסגרת שיחת ההכרות ומילוי השאלון, ימולאו שתי טבלאות לצורך מיפוי הידע של התלמיד בשני תחומים:
  • מיפוי רמת הידע של התלמיד בכל אחד מתחומי הלשון כגון: הבנת הנשמע, שיחה, קריאה בקול, הבנת הנקרא וכתיבה.
  • מיפוי הידע בתחומי הדעת - מקצועות הלימוד השונים כגון: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, ספרות ועוד.
 • את השאלון והטבלאות ימלאו המורה המחנך של התלמיד והמורה המלמד את התלמיד עברית.
 • כל זאת יעשה בשיחה בין המורה לתלמיד, כדי להעריך את תפקודו ולגשר על הפער במקצועות השונים.

הקצאת שעות לימוד עבור תלמידים תושבים חוזרים

  • בחינוך היסודי - רק תלמיד תושב חוזר שחזר לארץ החל מיום 01.01.2013, זכאי לשעה שבועית.
  • בחטיבת הביניים - רק תלמיד תושב חוזר שחזר לארץ החל מיום 01.01.2012, זכאי לשעה שבועית.
  • בתיכון - רק תלמיד תושב חוזר שחזר לארץ החל מיום 01.01.2012, זכאי לשעה שבועית.

חשוב לדעת

 • במקרה שבית הספר לא מקצה שעות לימוד נוספות - על התלמיד לפנות בבירורים למזכירות בית הספר, ולאחר מכן לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

תודות