בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא חינוך, בחלוקה לפי נושאים.

ראו גם

אפליה

בריאות

הרחקת תלמידים

זרם חינוך

ילדים עם צרכים מיוחדים

מעורבות הורים

נגישות

רישום והעברה