מבוגרים שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים, יכולים להירשם ללימודי השלמה באחד המסלולים המוכרים על-ידי משרד החינוך
מסלול הלימודים להשלמת השכלה תיכונית מקנה בסיומו לזכאים תעודה של משרד החינוך על השלמת השכלה תיכונית למבוגרים


מבוגרים בני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים, יכולים להירשם למסלול לימודים להשלמת השכלה תיכונית.

 • ניתן ללמוד להשלמה של 10 שנות לימוד, 11 שנות לימוד ו- 12 שנות לימוד.
 • הלימודים מתקיימים במרכזים להשכלת מבוגרים ברחבי הארץ.
 • הלימודים מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.
 • עמידה בחובות הלימודים מקנה לזכאים תעודה של משרד החינוך, המעידה על השלמת "השכלה תיכונית למבוגרים".
 • השלמה ל-12 שנות לימוד מעניקה תעודת גמר תיכונית (תג"ת).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוגרים בני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל הנציגים של האגף לחינוך מבוגרים במחוזות, בהתאם למפורט באתר משרד החינוך (בתחתית הדף).

שלבי ההליך

 • הלימודים במסגרת להשלמת השכלה תיכונית נעשים על-פי רמות לימוד של 10, 11, ו-12 שנות לימוד.
 • לצורך השיבוץ ברמות הלימוד יש לעבור מבחני התאמה (בחינות מיון). השיבוץ ברמות הלימוד נעשה על-פי תוצאות המבחנים.

השלמת השכלה ל-10 שנות לימוד

 • היקף הלימודים במסלול זה הוא כ-560 שעות.
 • קיימת חובת נוכחות בלימודים.
 • יש לעמוד ב-5 מקצועות על פי תוכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, ביניהם גם מקצועות חובה.

השלמת השכלה ל-11 שנות לימוד

 • קיימת חובת נוכחות בלימודים.
 • יש לעמוד בבחינות הגמר ב-4 מקצועות - 3 מקצועות חובה ומקצוע רשות אחד.
 • במסלול השלמה ל-11 שנות לימוד קיימות 2 מתכונות:
  • מתכונת א', המורכבת מ-7 יחידות גמר. היקף הלימודים במתכונת זו הוא כ-490 שעות.
  • מתכונת ב', המורכבת מ-5 יחידות גמר ויחידת בגרות אחת במקצוע כלשהו. היקף הלימודים במתכונת זו הוא כ-440 שעות.

השלמת השכלה ל-12 שנות לימוד

 • מסלול השלמת השכלה ל-12 שנות לימוד מעניק למסיימיו תעודת גמר תיכונית (תג"ת).
 • קיימת חובת נוכחות בלימודים.
 • יש לעמוד בבחינות ב-5 מקצועות לפחות.
 • במסלול השלמה ל-12 שנות לימוד קיימות 2 מתכונות:
  • מתכונת א' - תג"ת מוגבר - מתכונת של 10 יחידות לימוד: 7 יחידות גמר ו-3 יחידות בגרות. היקף הלימודים במתכונת זו הוא כ-760 שעות.
  • מתכונת ב' - תג"ת - מתכונת של 10 יחידות גמר. היקף הלימודים במתכונת זו הוא כ-700 שעות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים