מי שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים יכולים לקבל הכרה פורמלית בתעודות של השכלה תיכונית, חלקית או מלאה, ובקורסים שנלמדו במסגרות לימוד המוכרות על-ידי משרד החינוך או משרד העבודה
ניתן לקבל הכרה ב-10, 11 או 12 שנות לימוד
ההכרה בשנות לימוד נעשית על-פי תעודות סיום רשמיות או על-פי אישורים רשמיים על סיום הלימודים, החתומים על-ידי מנהל מוסד הלימודים
החל משנת 2011 ניתנת הכרה גם בלימודים ב"ישיבה קטנה" והחל מ-2015 ניתנת הכרה גם בלימודים בישיבה נתמכת, בהתאם למפורט בהמשך
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


בחלק ממקומות העבודה ובמסגרות לימוד שונות קיימת דרישה להשכלה תיכונית כתנאי קבלה. מי שלא השלימו בעבר את הלימודים התיכוניים, אך למדו במסגרות לימוד עיוניות ומקצועיות שמוכרות על-ידי משרד החינוך או משרד העבודה, יכולים לקבל הכרה פורמלית בלימודיהם ממשרד החינוך. הכרה זו היא שוות ערך להשכלה תיכונית.

 • ניתן לקבל הכרה ב-10 שנות לימוד וב-11 או 12 שנות לימוד.
 • קיימת אפשרות של צבירת שעות לימוד בקורסים המוכרים על-ידי משרד החינוך או משרד התמ"ת לצורך הכרה ב-11 וב-12 שנות לימוד. על-פי אפשרות זו, מי שסיים 10 שנות לימוד יכול לקבל הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד, על סמך צבירה של קורסים בודדים או מבחני בגרות שעבר בהצלחה.
 • ניתן לקבל הכרה בהשכלה על-יסודית מחו"ל, שוות ערך לבגרות. הערכה זו נעשית על סמך קריטריונים ישראליים ובינלאומיים, אשר משווים את ערכה של התעודה מחו"ל עם תעודות הבגרות הישראליות.
 • ההכרה בשנות לימוד נעשית על-פי תעודות סיום רשמיות או על-פי אישורים רשמיים על סיום הלימודים, החתומים על-ידי מנהל מוסד הלימודים.
 • בנוסף, ניתן להירשם למסלול לימודים להשלמת השכלה תיכונית. לימודים אלה מקנים בסיומם תעודה של משרד החינוך על השלמת השכלה תיכונית למבוגרים. לפרטים על אפשרות זו ראו השלמת השכלה תיכונית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים.

הכרה ב-10 שנות לימוד

הכרה ב-10 שנות לימוד יכול לקבל מי שהוא בעל אחת התעודות הבאות:

 • תעודה או אישור מוסמך על סיום 10 שנות לימוד בבית ספר תיכון מוכר.
 • תעודת גמר מטעם משרד העבודה (בעבר משרד התמ"ת) במסלול "חניכות רגילה". במסלול זה מחויבים תלמידים בבתי ספר לחניכים (במתכונת יום לימודים בשבוע וחמישה ימי עבודה) לעמוד בבחינות גמר של משרד העבודה.

הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד

הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד יכול לקבל מי שהוא בעל אחת התעודות הבאות:

 • תעודה או אישור מוסמך על סיום לימודים של 11 או של 12 שנות לימוד במסלול עיוני או טכנולוגי במוסדות שבפיקוח משרד החינוך או משרד העבודה.
 • למי שלמד 10 שנות לימוד, ולאחר מכן קיבל תעודת גמר של משרד העבודה במסלול "חניכות" רגילה או "מורחבת" או קבוצת עבודה - תעודת הגמר תקנה הכרה ב-11 שנות לימוד.
 • תעודת גמר של 12 שנות לימוד במסלול "תעשייתי" של משרד העבודה. תלמידים בבתי ספר תעשייתיים מחויבים בשלושה ימי לימודים ובשלושה ימי עבודה, וכן הם מחויבים בעמידה בבחינות גמר של משרד העבודה. אי-עמידה בבחינות הגמר, מקנה הכרה ב-11 שנות לימוד בלבד.
טיפ
החל משנת 2015 לא תידרש עמידה בבחינות הגמר של משרד העבודה, ותינתן הכרה ב-12 שנות לימוד ללא תעודת גמר. האישור ינופק על סמך דיווח בית הספר בכפוף לעמידה ב-80% נוכחות.
 • מסלול "מתבגרים" מקנה הכרה ב- 11 שנות לימוד בלבד (אחרי הצגה של לימודים מכיתה י'). בוגר מסלול "מתבגרים" דו שנתי (יא'-יב') שנבחן ברמה של מסלול "תעשייתי" מקנה הכרה ב-12 שנות לימוד.
 • אישור על עמידה ב-10 יחידות לימוד בבחינות הבגרות (בציון "עובר").
 • אישור על 24 נקודות זכות לפחות של האוניברסיטה הפתוחה על-פי הניקוד החדש של האוניברסיטה הפתוחה הינו שווה ערך ל-11 שנות לימוד.
 • אישור על 30 נקודות זכות לפחות של האוניברסיטה הפתוחה בציון "עובר" הינו שווה ערך ל- 12 שנות לימוד.
 • אישור רשמי ממנהל הישיבה על סיום לימודים ב"ישיבה קטנה" מוכרת ובו ציון מספר שנות הלימודים ומסגרת הלימודים מקנה 12 שנות לימוד עד לשנת 2011. החל משנת 2011 יוכרו הלימודים ב"ישיבה קטנה" כשווי ערך ל-11 שנות לימוד בלבד.
  • ישיבות "נתמכות" שלהן סמל עמותה המקנה תמיכה כספית ואין להם סמל מוסד, לא יוכרו כהשלמה להשכלה תיכונית עד לשנת 2015.
  • החל משנת 2015, שנה נוספת בישיבה "נתמכת" בנוסף ל-3 שנות לימוד בישיבה "קטנה" תוכר כ-12 שנות לימוד.
 • אישור על סיום הלימודים במכינה קדם אקדמית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות, מכללות) ועמידה בבחינות הגמר, מקנה 12 שנות לימוד.
טיפ
אישור על סיום מכינת 30+ מקנה הכרה בשעות הלימוד במקצועות שבהם הושג ציון "עובר" (ציון גמר חיובי). ניתן לקבל הכרה בשעות אלו לצורך "צבירה" של שעות לימוד לשם הכרה ב-11 או 12 שנות לימוד

הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד על סמך צבירה של קורסים בודדים או יחידות בגרות

 • מי שהשלים 10 שנות לימוד יכול לקבל הכרה בקורסים מסוימים שלמד או במבחני בגרות שעבר בהצלחה, וכך לקבל הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד על סמך צבירת הקורסים הללו.
 • את ההכרה בשנות הלימוד ניתן לקבל על סמך לימודים וקורסים שמוכרים על-ידי משרד החינוך או משרד העבודה.
 • כל קורס או יחידת בגרות מוכרים בהיקף שעות מסויים. ניתן לצבור את שעות הלימודים בקורסים שנלמדו. בדוגמה למטה ניתן לראות דוגמאות לקורסים שונים ולמספר השעות שהם מקנים.
 • כל 600 שעות לימוד הן שוות ערך לשנת לימוד אחת.
 • אישור שווה ערך לכל שנת לימודים חסרה ניתן על סמך תעודת סיום של קורסים מוכרים על-ידי משרד החינוך או משרד התמ"ת. על תעודת הסיום להיות חתומה בחתימה רשמית.
 • צבירת שעות לימוד לצורך הכרה ב-11 או ב-12 שנות לימוד אפשרית למי שכבר יש לו תעודה של 10 שנות לימוד. לצורך כך יש להציג את אחת התעודות הבאות:
  • תעודת השכלה פורמלית או אישור מוסמך של סיום 10 שנות לימוד.
  • תעודה שוות ערך ל-10 שנות לימוד לפחות.
דוגמה
דוגמאות לצבירת שעות לימוד של קורסים עיוניים ומקצועיים
 • כל יחידת בגרות בציון עובר - 90 שעות
 • כל יחידת גמר מטעם האגף לחינוך מבוגרים בציון עובר ברמת 12 שנות לימוד - 70 שעות
 • כל קורס או השתלמות של הכשרה והשתלמות שבפיקוח הגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה ושבסיומו התקבלה תעודת גמר - על-פי מספר השעות שנלמדו בו
 • קורסים חד שנתיים בבתי ספר קיימים - על-פי תוכנית הלימודים ומספר השעות בציון עובר
 • יחידת לימוד באוניברסיטה הפתוחה בציון עובר - 112 שעות
 • קורסים משטרתיים או קורס שוטרים בסיסי - 353 שעות
לדוגמאות נוספות ראו את המידעון בנושא הערכת השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל באתר משרד החינוך.


הכרה בלימודים שנעשו בחו"ל

 • משרד החינוך מכיר במקרים מסוימים גם בלימודים שנעשו בחו"ל.
 • משרד החינוך מנפיק אישורים שלימודים אלה הם "שווי ערך לבגרות" רק אם הכותרת במסמך היא "בגרות".
 • אם המסמכים מעידים על לימודים אחרים, שלעתים עולים ברמתם על רמת הבגרות באותה מדינה, משרד החינוך מוסיף את ההערה: "המסמך שהציג הנ"ל מאפשר המשך לימודים גבוהים באותה מדינה". הערה זו נועדה להבהיר שהמסמך בא במקום בגרות, והיא מקובלת על המוסדות שסף הכניסה אליהם הוא בגרות.

למי ואיך פונים

 • לצורך הכרה בהשכלה תיכונית על סמך אישורים ותעודות יש לפנות בכתב בלבד אל:
הוועדה לאישור השכלה תיכונית בארץ ובחו"ל
משרד החינוך, היחידה לאישורי השכלה, סמנכ"ל בכיר קשרי חוץ, אונסקו ותפקידים מיוחדים
רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911.
 • תעודות ואישורים סרוקים ניתן לשלוח למייל בצירוף צילום תעודת זהות.
 • ניתן לקבל הדרכה טלפונית בטלפון: 073-3934170.
 • לצורך הכרה בהשכלה מחו"ל יש לפנות ליחידה להערכת השכלה מחו"ל באמצעות כתובת הדוא"ל , ולשלוח את המסמכים הבאים כקובץ PDF אחד:
  • צילום תעודת הזהות או דרכון.
  • צילום תעודת עולה או טופס "תמצית רישום" עם תאריך קבלת מעמד ממשרד הפנים או טופס כניסות ויציאות מהארץ ממשרד הפנים.
  • צילום גליון ציונים בשפת המקור.
  • צילום דיפלומת סיום בשפת המקור.
  • תרגום מקורי לעברית ע"י נוטריון של דיפלומת הסיום וגיליון הציונים.
  • מכתב בקשה ובו כתובת מדוייקת ומספר טלפון.
 • משך הטיפול בפניה להערכת השכלה מחו"ל הוא עד 21 יום. התשובה תשלח באמצעות הדואר.

חשוב לדעת

 • שנות לימוד חלקיות וקורסים שלא הושלמו לא יוכרו לצורך הכרה בשנות לימוד.
 • ההכרה בשנות לימוד נעשית על פי תעודות סיום רשמיות או על-פי אישורים רשמיים על סיום הלימודים, החתומים על-ידי מנהל מוסד הלימודים. אישורים אחרים, כגון הצהרה נוטריונית על לימודים בבתי ספר ובקורסים אינם קבילים לצורך הכרה בשנות לימוד.
 • תעודה המעידה על לימודים בבתי ספר אקסטרניים לבגרות, כשלעצמה, אינה תקפה לצורך הכרה בשנות לימוד. לצורך הכרה בשנות לימוד יש לעבור בהצלחה בחינות בגרות בהיקף של 10 יחידות לימוד לפחות.
 • בנוסף, ניתן להירשם למסלול לימודים להשלמת השכלה תיכונית. לימודים אלה מקנים בסיומם תעודה של משרד החינוך על השלמת השכלה תיכונית למבוגרים. לפרטים על אפשרות זו ראו השלמת השכלה תיכונית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים