בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות שנתית קבועה בהוצאות הטלפון
הורי החללים זכאים, בנוסף, להחזר חד-פעמי על הוצאות התקנת קו טלפון בביתם והעתקת קו הטלפון


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות שנתית קבועה בהוצאות הטלפון.

 • בנוסף להשתתפות הקבועה, הורי החללים זכאים להחזר חד-פעמי עבור:
  • הוצאות התקנת קו טלפון בביתם
  • הוצאות העתקת קו הטלפון

מי זכאי?

 • בני משפחה של חללי פעולת איבה:
  • הורים ובני/בנות זוג (אלמנות, אלמנים וידועים בציבור) שכולים.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה זכאים החל מגיל 18 לסיוע בהיקף שניתן לבני/בנות זוג שכולים.

היקף הסיוע

 • ההשתתפות הקבועה בהוצאות הטלפון היא בסך 293 ₪ בשנה (נכון לפברואר 2023).
 • ההחזרים החד-פעמיים שניתנים להורים שכולים בנוסף להשתתפות הקבועה (נכון לפברואר 2023):
  • 50% מהתשלום שבוצע בפועל עבור התקנת קו הטלפון ולא יותר מ-217 ₪
  • 51 ₪ עבור העתקת קו הטלפון

תהליך מימוש הזכות

 • מענק ההשתתפות עבור השימוש בטלפון משולם לזכאים באופן אוטומטי פעם בשנה עם התגמול של חודש ינואר.
 • הורים שכולים שהתקינו או העבירו את קו הטלפון בביתם יוכלו לקבל את ההחזר אחרי שיגישו חשבונית מס או קבלה מקורית למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר הביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים