הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות בהוצאות הטלפון
הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות בדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית וגם להשתתפות בדמי השימוש בטלפון
אלמן ואלמנה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות בדמי השימוש בטלפון ואינם זכאים להשתתפות בדמי התקנתו או העתקתו


בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות בהוצאות הטלפון.

מי זכאי?

  • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות בשיעור של 50% בדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית וכן הם זכאים להשתתפות של 50% מדמי השימוש בטלפון.
  • אלמן ואלמנה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים להשתתפות בגובה 50% מדמי השימוש בטלפון.

תהליך מימוש הזכות

השתתפות בדמי התקנה או העתקה של קו טלפון

השתתפות בדמי השימוש בטלפון

  • ההשתתפות תינתן באופן אוטומטי אחת לשנה, המענק בגובה 50% מדמי השימוש בטלפון עבור כל השנה ישולם בתגמולים המשולמים עבור חודש ינואר.

חשוב לדעת

  • אלמן או אלמנה אינם זכאים להשתתפות בהתקנת טלפון או בהעתקתו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים