בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות בהוצאות הטלפון


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות בהוצאות הטלפון.

מי זכאי?

הורים שכולים

 • ההורים השכולים זכאים להחזר חד-פעמי בשיעור 50% מדמי ההתקנה או ההעתקה של מכשיר הטלפון בדירת מגוריהם:
  • עבור דמי ההתקנה יינתן החזר עד לסכום של 206 ₪ (נכון ל-2023).
  • עבור העתקת קו הטלפון יינתן החזר עד לסכום של 48 ₪ (נכון ל-2023).
 • בנוסף, ההורים השכולים זכאים להשתתפות שנתית קבועה בסך 293 ₪ (נכון ל-2023) עבור השימוש בטלפון.

בני/בנות זוג שכולים

 • בני/בנות זוג של חללי פעולת איבה (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) זכאים להשתתפות שנתית קבועה בסך 293 ₪ (נכון ל-2023) עבור השימוש בטלפון.

יתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה

 • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות שנתית קבועה בסך 293 ₪ (נכון ל-2023) עבור השימוש בטלפון.

תהליך מימוש הזכות

 • מענק ההשתתפות עבור השימוש בטלפון משולם לזכאים באופן אוטומטי פעם בשנה עם התגמול של חודש ינואר.
 • הורים שכולים שהתקינו או העבירו את הטלפון בדירתם יוכלו לקבל החזר בשיעור 50% (ולא יותר מהסכום המירבי) אחרי שיגישו חשבונית מס או קבלה מקורית למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר הביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים