אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה היו זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

אלמן, אלמנה (גם אם נישאו מחדש והם זכאים לתגמולים בגין היתומים) והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה היו זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה.

אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

מי זכאי?

  • אלמן/ה של מי שנספה בפעולת איבה (גם אם נישאו מחדש והם זכאים לתגמולים בגין היתומים).
  • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור ניתן על ידי רשות השידור, בהתאם לרשימת הזכאים שהעביר המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל