הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה היו זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים


אלמן, אלמנה (גם אם נישאו מחדש והם זכאים לתגמולים בגין היתומים) והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה היו זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה.

אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

מי זכאי?

  • אלמן/ה של מי שנספה בפעולת איבה (גם אם נישאו מחדש והם זכאים לתגמולים בגין היתומים).
  • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור ניתן על ידי רשות השידור, בהתאם לרשימת הזכאים שהעביר המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל