הקדמה:

קופות החולים משתתפות במימון פאות לחולי סרטן
כמו כן, ישנם ארגונים המסייעים ברכישה והשאלת פאות
לפרטים נוספים ראו אתר "כל הבריאות"


 • קופות החולים משתתפות בהוצאות רכישת פאה לחולים וחולות אונקולוגים ששיערם נושר כתוצאה מהטיפולים.
 • על מנת לקבל החזר על רכישת הפאה, חשוב לשמור את הקבלה ולהציג אישור רפואי מהמכון האונקולוגי בו ניתן הטיפול.
 • גובה ההחזר משתנה בין קופות החולים ובין סוגי הביטוחים, ומתעדכן מעת לעת:

שירותי בריאות כללית

 • לבעלי ביטוח רגיל - החזר של 33% מההוצאה בפועל, ולא יותר מתעריף גג של הקופה. זכאות אחת לשנה ויש להציג חשבונית מס/קבלה על שם המטופל.
 • לבעלי כללית מושלם - החזר עד 85% מההוצאה ולא יותר מ- 1331 ₪. זכאות אחת לשנה. את הפאה קונים באופן פרטי.
 • יש להציג אישור רפואי, טופס מקופת חולים וחשבונית מס/קבלה על שם המטופל.
 • למידע נוסף, ראו באתר שירותי בריאות כללית.

מכבי שרותי בריאות

 • למבוטחי מגן כסף - החזר עד 33% מההוצאה ולא יותר מ- 567 ש"ח, אחת לשנה.
 • למבוטחי מגן זהב - החזר עד 83% מההוצאה ולא יותר מ- 1,426 ש"ח, אחת לשנה.
 • למידע נוסף, ראו באתר מכבי שירותי בריאות.

קופת חולים לאומית

 • החזר של 33% מההוצאה עד לתקרה של 233 ₪.
 • לעמית לאומית כסף - החזר בשיעור 80% מההוצאה ולא יותר מ- 301 ש"ח, אחת לשנה.
 • לעמית לאומית זהב - החזר בשיעור 80% מההוצאה ולא יותר מ- 1148 ש"ח, אחת לשנה.

קופת חולים מאוחדת

 • לעמיתי מאוחדת עדיף ושיא - החזר בשיעור 50% מההוצאה ולא יותר מ- 1442 ש"ח.
 • לצורך ביצוע הרכישה ומימוש ההטבה, יש להצטייד בהתחייבות מהמרפאה.
 • ההשתתפות העצמית של המבוטח תשולם על ידו ישירות לספק שהקופה עובדת עמו. לא יינתן החזר כספי מעבר למתן ההתחייבות.
 • מבוטח המעוניין לרכוש פאה מספק אחר יהיה זכאי להחזר כקבוע בתקנון השב"ן (שירותי בריאות נוספים).

חשוב לדעת

 • בחלק מבתי החולים פועלים מכוני פאות, אולם כדאי לבדוק ולהשוות מחירים עם ספקים שונים, כמו בכל רכישה.
 • עובדות סוציאליות בבתי חולים יכולות לסייע בתהליך, בעיקר למתקשים במימון.