הקדמה:

קופות החולים משתתפות במימון פאות לחולי סרטן
בנוסף, ישנם ארגונים שונים המספקים פאות או מסייעים ברכישתן
לפרטים נוספים ראו אתר "כל הבריאות"


קופות החולים משתתפות בהוצאות רכישת פאה לחולים וחולות אונקולוגים ששיערם נושר כתוצאה מהטיפולים.

 • כדי לקבל החזר על רכישת הפאה, חשוב לשמור את הקבלה ולהציג אישור רפואי מהמכון האונקולוגי שבו ניתן הטיפול.
 • גובה ההחזר משתנה בין קופות החולים ובין סוגי הביטוחים, ומתעדכן מעת לעת.
טיפ
עמותות וארגונים שונים מספקים פאות או מסייעים ברכישתן. למידע נוסף ראו סיוע ברכישה והשאלת פאות לחולי סרטן.

שירותי בריאות כללית

 • לבעלי ביטוח רגיל - החזר של 33% מההוצאה בפועל, ולא יותר מתעריף גג של הקופה. זכאות אחת לשנה ויש להציג חשבונית מס/קבלה על שם המטופל.
 • לבעלי כללית מושלם - החזר עד 85% מההוצאה ולא יותר מ-1331 ₪. זכאות אחת לשנה. את הפאה קונים באופן פרטי.
 • יש להציג אישור רפואי, טופס מקופת חולים וחשבונית מס/קבלה על שם המטופל.
 • למידע נוסף, ראו באתר שירותי בריאות כללית.

מכבי שרותי בריאות

 • למבוטחי מגן כסף - החזר עד 33% מההוצאה ולא יותר מ-567 ₪, אחת לשנה.
 • למבוטחי מגן זהב - החזר עד 83% מההוצאה ולא יותר מ-1,426 ₪, אחת לשנה.
 • למידע נוסף, ראו באתר מכבי שירותי בריאות.

קופת חולים לאומית

 • החזר של 33% מההוצאה עד לתקרה של 233 ₪.
 • לעמית לאומית כסף - החזר בשיעור 80% מההוצאה ולא יותר מ-301 ₪, אחת לשנה.
 • לעמית לאומית זהב - החזר בשיעור 80% מההוצאה ולא יותר מ-1148 ₪, אחת לשנה.

קופת חולים מאוחדת

 • לעמיתי מאוחדת עדיף ושיא - החזר בשיעור 50% מההוצאה ולא יותר מ-1,729 ₪.
 • לצורך ביצוע הרכישה ומימוש ההטבה, יש להצטייד בהתחייבות מהמרפאה.
 • ההשתתפות העצמית של המבוטח תשולם על ידו ישירות לספק שהקופה עובדת עמו. לא יינתן החזר כספי מעבר למתן ההתחייבות.
 • מבוטח המעוניין לרכוש פאה מספק אחר יהיה זכאי להחזר כקבוע בתקנון השב"ן (שירותי בריאות נוספים).
 • למידע נוסף, ראו באתר מאוחדת.

חשוב לדעת

 • בחלק מבתי החולים פועלים מכוני פאות, אולם כדאי לבדוק ולהשוות מחירים עם ספקים שונים, כמו בכל רכישה.
 • עובדות סוציאליות בבתי חולים יכולות לסייע בתהליך, בעיקר למתקשים במימון.

גורמים מסייעים