קופות החולים משתתפות במימון פאות לחולי סרטן
בנוסף, ישנם ארגונים שונים המספקים פאות או מסייעים ברכישתן
למידע רשמי ראו אתר "כל הבריאות"


קופות החולים משתתפות בהוצאות רכישת פאה לחולים וחולות אונקולוגים ששיערם נושר כתוצאה מהטיפולים.

 • כדי לקבל החזר על רכישת הפאה, חשוב לשמור את הקבלה ולהציג אישור רפואי מהמכון האונקולוגי שבו ניתן הטיפול.
 • גובה ההחזר משתנה בין קופות החולים ובין סוגי הביטוחים, ומתעדכן מעת לעת.
טיפ
עמותות וארגונים שונים מספקים פאות או מסייעים ברכישתן. למידע נוסף ראו סיוע ברכישה והשאלת פאות לחולי סרטן.

שירותי בריאות כללית

 • החזר של 33% מההוצאה בפועל, ולא יותר מתעריף גג של הקופה (333 ש״ח, נכון לאפריל 2023).
 • הזכאות ניתנת אחת לשנה, לפיאה טבעית בלבד. יש לבצעה את הרכישה באופן עצמאי ולהציג חשבונית מס/קבלה על שם המטופל.
 • לבעלי כללית מושלם (נכון לאפריל 2023):
  • במסלול השתתפות עצמית - השתתפות עצמית של המטופל של 250 ש״ח לפיאה.
  • במסלול החזר כספי - 85% מההוצאה בפועל ולא יותר מ- 1,612 ש"ח לפיאה.
 • למידע נוסף, ראו באתר שירותי בריאות כללית.

מכבי שרותי בריאות

 • הזכאות ניתנת פעם בשנה עבור פיאה אחת או זקן מלאכותי אחד.
 • למבוטחי מגן כסף - החזר עד 33% מההוצאה ולא יותר מ-622 ₪ (נכון ל-2023), לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • למבוטחי מגן זהב ומכבי שלי - החזר עד 83% מההוצאה ולא יותר מ-1,565 ₪ (נכון ל-2023).
 • למידע נוסף, ראו באתר מכבי שירותי בריאות.

קופת חולים לאומית

 • החזר של 33% מההוצאה עד לתקרה של 233 ₪.
 • לעמית לאומית כסף - החזר בשיעור 80% מההוצאה ולא יותר מ-301 ₪, אחת לשנה.
 • לעמית לאומית זהב - החזר בשיעור 80% מההוצאה ולא יותר מ-1148 ₪, אחת לשנה.

קופת חולים מאוחדת

 • לעמיתי מאוחדת עדיף ושיא - החזר בשיעור 50% מההוצאה ולא יותר מ-1,871 ₪ (נכון ל-2023).
 • לצורך ביצוע הרכישה ומימוש ההטבה, יש להצטייד בהתחייבות מהמרפאה.
 • ההשתתפות העצמית של המבוטח תשולם על ידו ישירות לספק שהקופה עובדת עמו. לא יינתן החזר כספי מעבר למתן ההתחייבות.
 • מבוטח המעוניין לרכוש פאה מספק אחר יהיה זכאי להחזר כקבוע בתקנון השב"ן (שירותי בריאות נוספים).
 • למידע נוסף, ראו באתר מאוחדת.

חשוב לדעת

 • בחלק מבתי החולים פועלים מכוני פאות, אולם כדאי לבדוק ולהשוות מחירים עם ספקים שונים, כמו בכל רכישה.
 • עובדות סוציאליות בבתי חולים יכולות לסייע בתהליך, בעיקר למתקשים במימון.
 • סכומי ההחזר או ההשתתפות עשויים להשתנות מעת לעת בין תוכניות הביטוח השונות של קופות החולים.
ראו גם

גורמים מסייעים