הטיפול הכימותרפי מאלץ את החולה להגיע במשך תקופה ארוכה, מספר פעמים בשבוע לבית החולים. לרבים זה יוצר בעיות הקשורות להיעדרות מהעבודה, עלויות הגעה לבית החולים, חניה וכו', וזה עוד בטרם החלו להשפיע תוצאות הלוואי של הטיפול. ישנן לא מעט זכויות והטבות המנסות להקל על המטופלים בזמן התהליך.

זכויות בגין נכות רפואית

  • בזמן קבלת טיפולים כימותרפיים, נקבעת לרוב נכות רפואית בשיעור של 100%.
  • הנכות הרפואית מקנה זכויות שונות שאינן מותנות בזכאות לקצבת נכות (כגון פטור ממס הכנסה).

קצבאות וגמלאות

ילדים

בוגרים

זמני המתנה לניתוח לחולי סרטן

בחירת בית חולים

ימי מחלה לבני משפחה

  • ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג - עובדים זכאים לזקוף עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של בני זוגם.
  • ימי מחלה עקב מחלת ילד - הורה זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילד שמתחת לגיל 18 (ועד 110 ימי היעדרות, אם הוא ההורה היחיד שנעדר מעבודתו עקב הטיפול בילד).

תחבורה וניידות

שימור פריון

  • צעירות ונשים עד גיל 40 הנמצאות לפני טיפול שעשוי להסב נזק לשחלותיהן, זכאיות לעבור הליך של הקפאת שחלות במסגרת סל הבריאות.
  • חולים אונקולוגים זכאים להשתתפות כספית בעלות ההליך של הפקדת זרע.

זכויות ושירותים נוספים

מידע באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים