הפורטל מכסה מגוון רחב של נושאים שמתייחסים הן לטיפולים כגון כימותרפיה והן לכל הזכויות הסוציאליות הרלבנטיות לחולה.

ההתייחסות המקובלת כיום למחלת הסרטן היא כאל מחלה כרונית, וככזו החולה לא רק נאבק במחלה אלא הוא ומשפחתו חייבים להיות מודעים למלוא זכויותיהם במערכת הטיפולית וגם לכל אפשרות של סיוע כלכלי או רגשי.


טיפולים לשימור פוריות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים