אנשים עם לקויות למידה ומוגבלויות שונות יכולים להיבחן במבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים
הגשת הבקשה להתאמות לא כרוכה בתשלום. הערעור על ההחלטה או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה כרוכים בתשלום של 235 ₪
מי שניגש לבחינה חוזרת ומעוניין לקבל התאמות, נדרש להגיש בקשה גם אם כבר אושרו לו התאמות בעבר

תקציר

כדי לאפשר לאנשים עם לקויות למידה או מוגבלויות שונות להיבחן בבחינה הפסיכומטרית באופן שיעקוף, במידת האפשר, את לקותם, מקיים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) בחינה בתנאים מותאמים.

ההתאמות הניתנות

 • ההתאמות הניתנות כוללות, בין השאר:
  • מפע"ם - בחינה ממוחשבת בתנאים מותאמים
  • תוספת זמן בכמה מפרקי הבחינה או בכולם
  • הפסקות במהלך הבחינה
  • שימוש במחשבון לארבע פעולות החשבון
  • השמעת חלק מהבחינה או כולה
  • הקלדת מטלת הכתיבה
  • חוברת בחינה מוגדלת או גיליון תשובות מוגדל
  • הגבלת מספר הנבחנים בכיתה
  • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית. למשל, בחינה על גבי שולחן, שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת וכד'.

מי זכאי?

 • אנשים עם לקות למידה ראשונית חמורה שהופיעה בשלבי הלמידה הראשונים ואשר משפיעה השפעה מהותית על תפקודי הלמידה בעבר ובהווה.
 • אנשים עם הפרעת קשב ראשונית חמורה שהופיעה בגיל צעיר ואשר משפיעה השפעה מהותית לא רק על הלמידה, אלא גם על תחומי חיים אחרים.
 • אנשים עם מגבלה גופנית או נפשית
 • אנשים על רצף האוטיזם
 • נבחנים שמצב גופני כמו היריון מתקדם, משקל עודף רב וכדומה מונע מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה ("כיסא סטודנט")

תהליך מימוש הזכות

 • לפני הגשת בקשה לתנאים מותאמים יש להירשם לבחינה עצמה. ניתן להירשם באמצעות אתר מאל"ו, או באמצעות טופס הרשמה מנייר. את הטופס ניתן לקבל באמצעות פנייה טלפונית למרכז הזימונים של מאל"ו, בטלפון 02-6759555 שלוחה 1. לפני ההרשמה לבחינה מומלץ לקרוא בעיון את ההנחיות להגשת בקשה לבחינה בתנאים מותאמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 • המועד אחרון להגשת הבקשה ומסמכים נלווים הוא תאריך סיום ההרשמה לבחינה המבוקשת. רשימה של מועדי ההרשמה לבחינות ניתן למצוא באתר מאל"ו.
טיפ
 • הטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.
 • מסיבה זו ממליצים במאל"ו להגיש את הבקשה ואת המסמכים לפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה, כך שבמידת הצורך ניתן יהיה להגיש מסמכים נוספים או ערעור על החלטת הצוות המקצועי.
 • את הבקשה לתנאים מותאמים, יחד עם טופס ההרשמה לבחינה (או העתק מהאסמכתה שהתקבלה דרך האתר) אפשר להגיש באחת הדרכים הבאות: דרך אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, באמצעות הדואר האלקטרוני, באמצעות דואר ישראל או בהגשה ידנית.
 • לבקשה יש לצרף מסמכים שונים, בהתאם לסיבה שבגללה מוגשת הבקשה לקבלת תנאים מותאמים בבחינה. רשימה והסבר על המסמכים הנדרשים לסיבות השונות ניתן למצוא באתר מאל"ו.
 • הוספה של מסמכים לאחר שהוגשה הבקשה כרוכה בתשלום.

הגשת הבקשה דרך האיזור האישי באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)

 • לאחר קבלת אישור הרשמה יש להיכנס לאיזור האישי, לבחור את הבחינה המבוקשת ולהקיש על "בחינות בתנאים מותאמים".
 • יש לבחור את סיבת הפנייה (אפשר לבחור יותר מסיבה אחת).
 • יש למלא את השאלון למבקש, ולצרף את המסמכים הנדרשים, בהתאם לסיבת הבקשה. את המסמכים יש לצרף בקבצי PDF, בגודל מקורי. אין צורך לשלוח מסמכים שכבר נשלחו בעבר למאל"ו.
 • לאחר שהבקשה תיקלט במערכת יישלח אישור במסרון (SMS).

הגשת בקשה בדואר ישראל או במסירה ידנית

 • יש לשלוח את הבקשה או למסור אותה לכתובת: המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. שאלון למבקש, מלא וחתום
  2. מסמכים רפואיים או אבחוניים בהתאם לסיבת הבקשה
 • אין לשלוח מסמכים מקוריים. מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש.
 • עם תחילת הטיפול בבקשה תשלח הודעה במסרון (SMS).

בחינה חוזרת בתנאים מותאמים

 • מי שאושרה לו בעבר בחינה בתנאים מותאמים ומעוניין להיבחן שוב בתנאים מותאמים צריך להגיש בקשה לכך גם עבור הבחינה הנוספת.
 • בעת ההרשמה לבחינה ניתן לבחור האם להיבחן על סמך המסמכים שהוגשו בעבר או להוסיף מסמכים נוספים.
 • למידע נוסף ראו באתר מאל"ו.

ערעור על ההחלטה בבקשה לבחינה מותאמת והוספת מסמכים

 • ניתן לערער על החלטת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בבקשה לבחינה מותאמת, או לשלוח מסמכים נוספים לשם דיון מחודש בהחלטה.
 • הערעור או הוספת המסמכים כרוכים בתשלום של 235 ₪.
 • הערעור או המסמכים הנוספים צריכים להגיע למרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד ליום סיום ההרשמה לבחינה. את הערעור או המסמכים ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
  • באיזור האישי באתר מאל"ו. לאחר הגשת הערעור או המסמכים מועברים לביצוע תשלום.
  • דואר ישראל או מסירה ידנית, למשרדי המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001. אין לשלוח מסמכים מקוריים - המסמכים אינם מוחזרים למבקש. יש לשלוח או למסור את המסמכים לאחר ביצוע התשלום, באתר מאל"ו.
 • מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.
טיפ
הבקשה להתאמות נידונה על-ידי אנשי מקצוע, בהתאם למסמכים שהוגשו. אם בערעור לא יהיה מידע נוסף על זה שהופיע בבקשה המקורית, הסיכויים שיתקבל נמוכים.

חשוב לדעת

 • בקשות להתאמות יבדקו גם אם לא צורפו כל האישורים הנדרשים. עם זאת, שליחת חומר נוסף כרוכה בתשלום.
 • ניתן לערער על החלטת הצוות המקצועי או להוסיף מסמכים לאחר הגשת הבקשה לצורך דיון מחודש בבקשה. המסמכים הנוספים או הערעור צריכים להגיע למרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד יום סיום ההרשמה לבחינה.
 • מי שאושרה לו בעבר בחינה בתנאים מותאמים ומעוניין להיבחן שוב בתנאים מותאמים צריך להגיש בקשה לכך גם עבור הבחינה הנוספת.
ראו גם

גורמים מסייעים

פרסומים והרחבות