בנוסף לאפשרות להיבחן בעברית, נבחנים במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) רשאים להיבחן בשפות ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית
עולים חדשים, תושבים שאינם יודעים קרוא וכתוב בשפות שבהן נערכת הבחינה הממוחשבת, ואנשים עם לקות כגון דיסלקציה זכאים להיבחן בעל-פה בשפות עברית וערבית, במקום ממוחשבת (במערכת שמע). בחינה זו אפשרית בדרגות B ו- C1 בלבד
החל מה-03.07.2016, בחינת התיאוריה תקפה ל-3 שנים (במקום שנתיים לפני כן)
למידע על ההיבחנות באמצעות מערכת שמע, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים


משרד הרישוי מאפשר לזכאים להיבחן במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) בשפות נוספות מלבד עברית, וכן במקום להיבחן בכתב, להיבחן באמצעות מערכת שמע ממוחשבת.

בחינה בשפה שאינה עברית (שפה זרה)

מי זכאי?

 • דוברי אחת השפות: ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו באתר מבחני התיאוריה.
 • אין צורך לציין מראש כי מבוקשת בחינה בשפה זרה, ויש לבקש זאת רק כאשר מגיעים לבחינה עצמה.
 • הנבחנים יקבלו שאלונים ממוחשבים המתורגמים לשפה המבוקשת (ערבית/רוסית/אמהרית/אנגלית/צרפתית/ספרדית).

בחינה בעל-פה (בשיטת השמע)

 • ישנה אפשרות להירשם ולהיבחן באמצעות מערכת שמע ממוחשבת (מבחן בעל-פה), בשפות עברית וערבית, ולדרגות B ו- C1 בלבד.

מי זכאי?

 • לבחינה עיונית בעל-פה (בשיטת השמע) זכאים:
  • עולים חדשים הנמצאים עד 3 שנים בארץ שאין מבחנים מתורגמים ומודפסים בשפת אימם.
  • תושבי ישראל שאינם יודעים קרוא וכתוב באחת השפות שבהן קיים שאלון בכתב.
  • מי שאובחנה אצלם לקות שעשויה להשפיע על ביצוע הבחינה בכתב (כגון דיסלקציה).
  • יוצאי אתיופיה שנולדו עד שנת 1980 או עלו לישראל עד שנת 2000, לאחר שעברו הכשרה עיונית של משרד העליה והקליטה, ללא כל צורך להוכיח קושי בהבנת השפה.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו באתר מבחני התיאוריה.
 • כדי להיבחן בעל-פה בשיטת השמע יש להגיע לאחד מסניפי הרישוי ברחבי הארץ בזימון תור מראש ולצרף אליה את המסמכים הבאים (בנוסף למסמכים הרגילים הנדרשים לרישום למבחן):
  • עולה חדש הנמצא עד 3 שנים בארץ יצרף תעודת עולה.
  • מי שאינו יודע קרוא וכתוב בשפה שיש בה שאלון בכתב, יצרף אישור על שנות השכלה ממשרד החינוך או מהרשות המקומית שהוא מתגורר בתחומה, ותצהיר מעורך דין או מבית משפט. במקרים חריגים שלא ניתן להשיג את האישור על שנות ההשכלה, יש לצרף רק את התצהיר.
  • מי שאובחנה אצלו לקות כגון דיסלקציה יצרף אישור ממאבחן רפואי, אישור מבית הספר שבו למד או אישור ממשרד החינוך.
 • ניתן להגיש את הבקשה לכל אחד מסניפי משרד הרישוי.
 • עם קבלת האישור יש להזמין בחינה בשמע אצל אחד מהמפעילים - ראו רשימת מרכזי בחינה למבחן נהיגה עיוני באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

חשוב לדעת

 • החל מה-19.02.2023 בחינת התיאוריה תקפה ל-5 שנים מיום ביצועה (במקום 3 שנים כפי שהיה לפני כן).
 • נבחן שנכשל בבחינה יוכל לגשת לבחינה נוספת החל מיום המחרת.
 • נבחן שנכשל ומעוניין לערער על תוצאות הבחינה, רשאי לעשות זאת תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות הבחינה במשרד הרישוי באזור שבו בוצע המבחן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים