התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בנוסף לאפשרות להיבחן בעברית, נבחנים במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) רשאים להיבחן בשפות ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית
עולים חדשים, תושבים שאינם יודעים קרוא וכתוב בשפות שבהן נערכת הבחינה בכתב, ואנשים עם דיסלקציה זכאים להיבחן בשפות עברית וערבית בעל-פה (במערכת שמע ממוחשבת), במקום בכתב
החל מיום 03.07.2016, בחינת התיאוריה תקפה ל-3 שנים (במקום שנתיים לפני כן)
למידע על ההיבחנות באמצעות מערכת שמע, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משרד הרישוי מאפשר לזכאים להיבחן במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) בשפות נוספות מלבד עברית, וכן במקום להיבחן בכתב, להיבחן באמצעות מערכת שמע ממוחשבת.

בחינה בשפה שאינה עברית (שפה זרה)

מי זכאי?

 • דוברי אחת השפות: ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו באתר מבחני התיאוריה.
 • על המבקשים להיבחן בשפה זרה לציין זאת בעת תהליך הרישום לבחינה.
 • הנבחנים יקבלו שאלונים מתורגמים ומודפסים בשפה המבוקשת (ערבית/רוסית/אמהרית/אנגלית/צרפתית/ספרדית).

בחינה בעל-פה (בשיטת השמע)

 • החל מנובמבר 2014 ניתן להירשם ולהיבחן באמצעות מערכת שמע ממוחשבת (מבחן בעל-פה), בשפות עברית וערבית.

מי זכאי?

 • לבחינה עיונית בעל-פה (בשיטת השמע) זכאים:
  • עולים חדשים הנמצאים עד 3 שנים בארץ שאין מבחנים מתורגמים ומודפסים בשפת אימם
  • תושבי ישראל שאינם יודעים קרוא וכתוב באחת השפות שבהן קיים שאלון בכתב
  • אנשים עם דיסלקציה

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו באתר מבחני התיאוריה.
 • על-מנת להיבחן בעל-פה בשיטת השמע יש להירשם במשרדי הרישוי המחוזיים (בחולון, חיפה ירושלים או באר שבע), ולצרף את המסמכים הבאים (בנוסף למסמכים הרגילים הנדרשים לרישום למבחן):
  • עולה חדש הנמצא עד 3 שנים בארץ יצרף תעודת עולה.
  • מי שאינו יודע קרוא וכתוב בשפה שיש בה שאלון בכתב, יצרף אישור על שנות השכלה ממשרד החינוך או מהמועצה המקומית במקום מגוריו. אם לא ניתן להשיג את האישור, יש לצרף תצהיר מעורך דין או מבית משפט.
  • נבחן עם דיסלקציה יצרף אישור ממאבחן רפואי, אישור מבית הספר שבו למד או אישור ממשרד החינוך.
 • למידע נוסף, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

חשוב לדעת

 • החל מיום 03.07.2016 בחינת התיאוריה תקפה ל-3 שנים מיום ביצועה (במקום שנתיים כפי שהיה לפני כן). (ראו פרטים באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).
 • נבחן שנכשל בבחינה יוכל לגשת לבחינה נוספת החל מיום המחרת.
 • נבחן שנכשל ומעוניין לערער על תוצאות הבחינה, רשאי לעשות זאת תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות הבחינה במשרד הרישוי באזור שבו בוצע המבחן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים