התאמות לבעלי לקויות למידה במבחנים בלשכות הגיוס של צה"ל (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בעלי לקות למידה זכאים להתאמות במבחנים הפסיכוטכניים בלשכות הגיוס של צה"ל
הסתרת לקות הלמידה עשויה לפגוע בציוני האינטליגנציה, ובכך לפגוע בסיכויים לשיבוץ בתפקיד ההולם לכישורי המועמד

מי זכאי?

 • בעלי לקות למידה שברשותם אבחון ממוסד מוכר.

סוגי ההתאמות

 • ההתאמות בלשכות הגיוס ניתנות בהתאם לסוג הלקות.
 • דוגמאות להתאמות הניתנות בלשכות הגיוס:
 • הארכת זמן במבחנים
 • פטור מחלק מן המבחנים
 • הפסקות בין מבחנים

תהליך מימוש הזכות

 • טרם ההתייצבות לצו הראשון יש לשלוח את האבחון לפקס הבא: 03-7388880.
  • יש לכתוב בפקס את שמו המלא של המועמד ומספר תעודת הזהות שלו.
  • יש לוודא את הגעת הפקס יום לאחר השליחה, במספר הטלפון הבא: 03-7388888.
 • מומלץ להביא את האבחון בבואכם ללשכת הגיוס בפעם הראשונה, ולהציגו בשלב אימות הנתונים.

חשוב לדעת

 • מועמד אשר הצהיר על לקות למידה, יופנה לבדיקה של נוירולוג על מנת להעריך את הפרופיל הרפואי שלו. החלטה על הורדת פרופיל תיעשה רק במידה שמדובר בלקות חמורה שתפגע בתפקוד המועמד בשירות הצבאי.
 • חזרה על מבחני לשכת הגיוס היא כמעט בלתי אפשרית, לכן יש חשיבות רבה בהצהרה על הלקות בטרם ביצעתם את המבחנים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תודות