הקדמה:

אם טיפול תרופתי שנמצא בסל הבריאות אינו מתאים לחולי צליאק, חולי צליאק זכאים לקבל טיפול תרופתי חלופי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


כאשר חולה צליאק זקוק לטיפול תרופתי, אולם טיפול תרופתי שנמצא בסל הבריאות איננו מתאים לחולי צליאק, קיימת זכות לקבלת חלופה מתאימה.

  • את רשימת התכשירים שאינם מתאימים לחולי צליאק, כפי שהוגדר ע"י אגף רוקחות משרד הבריאות, ניתן לראות באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי למי שאובחן כחולה צליאק.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל