הפורטל מתאר מגוון של שירותים וטיפולים הכלולים בסל הבריאות שיש להם השלכה על אוכלוסיות נרחבות.

סל שירותי הבריאות מקיף את מכלול השירותים, התרופות, הציוד והמכשירים הרפואיים שהמבוטחים זכאים לקבל כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי. חלק מסל שירותי הבריאות נמצא באחריות קופת החולים וחלק אחר של סל השירותים הוא באחריות משרד הבריאות. ככלל השירותים הנכללים בסל ניתנים בחינם למבוטח, למעט שירותים שנקבעה לגביהם השתתפות עצמית של המבוטח.

חשוב: יש לשים לב כי הפורטל אינו מכיל פירוט של כלל השירותים שבסל.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים