התנדבות לצה"ל אפשרית למי שקיבלו פטור מהשירות הצבאי
תהליך זה נמשך זמן רב, לכן רצוי להגיש את בקשת ההתנדבות מיד עם קבלת הפטור


צעירים שקיבלו פטור מהשירות הצבאי יכולים לפנות לצה"ל בבקשה להתנדב.

אוכלוסית יעד ותנאי זכאות

 • צעירות וצעירים עד גיל 24 שקיבלו פטור מהשירות הצבאי (פתיחת תיק התנדבות לאחר גיל 24 היא חריגה).

שלבי ההליך

 • פתיחת תיק ההתנדבות:
  • לאחר קבלת פטור משירות צבאי בלשכת הגיוס, ניתן לפתוח תיק התנדבות במקום.
  • הפונים יקבלו מסמכים שעליהם להעביר לגורמים רפואיים כדי שימלאו אותם, אחרי שהמסמכים מולאו יש לשלוח אותם לכתובת הדוא"ל: .
  • המסמכים יועברו לגורמים רפואיים מקצועיים בצה"ל, שיבחנו אם ניתן לקבוע לפונה פרופיל 25 (פרופיל המאפשר התנדבות).
  • בחלק מהמקרים יהיה ניתן לאשר פרופיל 25 כבר בלשכת הגיוס.
  • במקרים אחרים יהיה צורך בבחינה מיוחדת של ועדה רפואית בענף רת"ם במקרפ"ר (רפואה תעסוקתית ומיון רפואי במפקדת קצין רפואה ראשי).
  • תיק שאושר לגביו פרופיל 25 יועבר לתחום המתנדבים במדור ש"י (שירות ייחודי) בלשכת הגיוס ברשת, להתחלת הליכי שיבוץ.
 • שיבוץ:
  • המתנדב יוזמן לריאיון אישי כדי לברר מהם צרכיו האישיים והרפואיים ומהן היכולות וההעדפות האישיות שלו.
  • שיבוץ המלש"ב המתנדב ייעשה בהתאם לנתוניו האישיים ולצורכי המערכת.
 • קבלת צו הגיוס:
  • צו הגיוס נשלח בהתאם לשנתון הגיוס של המתנדב.
  • ניתן לדחות את הגיוס בשנתון שלם רק במקרה של יציאה לשנת שירות, למכינה או לישיבה.
 • לקראת הגיוס:
  • כחודשיים לפני הגיוס יידרשו חלק מהמתנדבים לשלוח מסמכים רפואיים המעידים על איזון במצבם הרפואי.
  • למי שחלה החמרה במצבם והמסמכים ששלחו אינם מאושרים, יידחה מועד גיוסם למחזור הגיוס הבא.
 • קבלת תעודת מתנדב:
  • תעודת מתנדב אישית מחולקת למתנדבים ביום גיוסם לצה"ל.
  • בתעודה מפורטות ההגבלות הרפואיות כפי שנקבעו על-ידי מקרפ"ר לגבי המתנדב. מפקדיהם של המתנדבים מחויבים לשמור על הגבלות אלה.
  • לבירורים בנושא ההגבלות הרפואיות וכן לעדכונים (הוספה או ביטול של הגבלה), ניתן לפנות בצירוף מסמכים רפואיים לתא מתנדבים, שיבדוק את הנושא מול מקרפ"ר.

השירות הצבאי

 • משך השירות:
  • מתנדבים רפואיים (בנים ובנות), מחויבים בשירות של 24 חודשים.
  • מתנדבי בריאות הנפש (בנים ובנות), מחויבים בשירות של 12 חודשים.
  • תפקידים מסוימים דורשים שירות של 32 חודשים.
  • למתנדבים שנקבע להם פרופיל 25 זמני:
   • משך השירות ייקבע לפי תקופת הפרופיל הזמני, וזאת בכפוף לאישור מקרפ"ר (מפקדת קצין רפואה ראשית).
   • סמוך לתום תקופת הפרופיל הזמני יש לעדכן את הפרופיל ולהשלים את תקופת שירות החובה (למי שרמת הכושר הגופני שלהם עלתה).
 • טירונות:
  • מי שלא קיבל לכך פטור מראש, מחויב לעבור טירונות מתנדבים.
  • מדובר בטירונות עיונית בלבד, המתקיימת בבסיסים שונים ברחבי הארץ ונמשכת כ-5 ימים.
  • מי שאושרה להם לינה בביתם, יצאו בסוף כל יום.
 • קורסים:
  • מתנדבים רשאים לצאת לקורסים, ככלל החיילים, עם הגיוס או במהלך השירות הצבאי.
  • היציאה לקורס תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים:
   1. התאמת המתנדב לדרישות הקורס.
   2. אישור מטעם ענף המיון הרפואי במקרפ"ר על כשירות לצאת לקורס.
   3. תיאום הקצאה לקורס על-ידי היחידה והמלצה ליציאה לקורס.
 • מסלול קצונה:
  • מתנדבים רשאים לצאת לקצונה במהלך שירותם.
  • היציאה לקצונה תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים:
   1. קבלת אישור מרופא מתנדבים במקרפ"ר.
   2. המלצות המפקדים.
   3. הקצאות היחידה.
   4. מעבר מבדקים לקצונה.

חשוב לדעת

 • חיילים מתנדבים נחשבים בתום שירותם כחיילים משוחררים לכל דבר ועניין, והם זכאים לאותן זכויות והטבות להן זכאי מי שהשתחרר משירות חובה.

שאלות ובירורים

 • מועמדים לשירות בצה"ל כמתנדבים יכולים לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 1111 (שלוחה 1).
 • מתנדבים המשרתים בצה"ל יכולים לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 03-7387157 (שלוחה 2).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים