הקדמה:

אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות- בשעת חירום או בעת שגרה
בתקופת ההתנדבות יחולו על המתנדב כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים

אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי מילואים המבקשים להמשיך בשירות המילואים מעבר לתקופות שבהן הם מחויבים.
 • בני 18 ומעלה שאינם חייבים בשירות ביטחון (סדיר או מילואים), מלבד במקרים שבהם ניתן פטור משירות ביטחון בשל אי התאמה.

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה בלשכת הגיוס הקרובה למקום המגורים, על גבי טופס הצהרת התנדבות לשירות מילואים בצה"ל.
 • לכל מתנדב שהצהיר על התנדבותו, ייפתח תיק אישי בלשכת הגיוס.
 • בלשכת הגיוס ייבדקו פרטיו האישיים של המתנדב, כשירותו לשירות מבחינה ביטחונית ואם יש לו עבר פלילי.
 • המתנדב יוזמן לוועדה רפואית שתקבע את כושרו לשרת במילואים. תוצאות בדיקת הוועדה יתויקו בתיקו האישי של המתנדב, שיועבר להחלטת הגורם המאשר (השליש הראשי, ראש מינהל הסגל, או ראש מינהל גיוס).
 • מי שהתנדבותו לשירות מילואים אושרה, יוצב לימ"מ ארצי לצורך שיבוצו במערך המילואים.
 • המתנדב יימנה עם כוחות המילואים עד לסיום מצב החירום, או לפני כן- אם הגיעה הוראה לשחררו, או שהמתנדב מסר למפקדו הודעה בכתב על רצונו להשתחרר מהשירות.

הליך מזורז בשעת חירום

 • כדי לזרז את ההליך, ניתן להגיש בקשה בדואל למוקד המילואים, לכתובת .
 • בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
  • שם מלא, כתובת, מס' טלפון, מס' תעודת זהות ומספר אישי.
  • מידע לגבי השירות הצבאי - תאריך הגיוס, היכן היה השירות, תאריך וסיבת השחרור.
  • סיבת ההתנדבות למילואים והעדפות לגבי סוג השירות.
 • לאחר 24 שעות משליחת המייל, יש לוודא שהמייל הגיע - מתקשרים אל מוקד המילואים 1111, בוחרים בתפריט הקולי "מוקד אות המערכה ומוקד המילואים" ולאחר מכן "מוקד המילואים".
 • בקשה שהתקבלה תועבר על-ידי המוקד להמשך הטיפול.

חשוב לדעת

 • בתקופת ההתנדבות ייחשב המתנדב כחייל מילואים ויחולו עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים