אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות - בשעת חירום או בעת שגרה
בתקופת ההתנדבות יחולו על המתנדב כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים
טיפ
לשאלות ותשובות על זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי או לפורטל חרבות ברזל - זכויות במצב חירום.

אנשים שאינם חייבים בשירות מילואים רשאים להתנדב לשירות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי מילואים המבקשים להמשיך בשירות המילואים מעבר לתקופות שבהן הם מחויבים.
 • בני 18 ומעלה שאינם חייבים בשירות ביטחון (סדיר או מילואים), מלבד במקרים שבהם ניתן פטור משירות ביטחון בשל אי התאמה.

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה בלשכת הגיוס הקרובה למקום המגורים, על גבי טופס הצהרת התנדבות לשירות מילואים בצה"ל.
 • לכל מתנדב שהצהיר על התנדבותו, ייפתח תיק אישי בלשכת הגיוס.
 • בלשכת הגיוס ייבדקו פרטיו האישיים של המתנדב, כשירותו לשירות מבחינה ביטחונית ואם יש לו עבר פלילי.
 • המתנדב יוזמן לוועדה רפואית שתקבע את כושרו לשרת במילואים. תוצאות בדיקת הוועדה יתויקו בתיקו האישי של המתנדב, שיועבר להחלטת הגורם המאשר (השליש הראשי, ראש מינהל הסגל, או ראש מינהל גיוס).
 • מי שהתנדבותו לשירות מילואים אושרה, יוצב לימ"מ ארצי לצורך שיבוצו במערך המילואים.
 • המתנדב יימנה עם כוחות המילואים עד לסיום מצב החירום, או לפני כן- אם הגיעה הוראה לשחררו, או שהמתנדב מסר למפקדו הודעה בכתב על רצונו להשתחרר מהשירות.

הליך מזורז בשעת חירום

 • כדי לזרז את ההליך, ניתן להגיש בקשה בדואל למוקד המילואים, לכתובת .
 • בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
  • שם מלא, כתובת, מס' טלפון, מס' תעודת זהות ומספר אישי.
  • מידע לגבי השירות הצבאי - תאריך הגיוס, היכן היה השירות, תאריך וסיבת השחרור.
  • סיבת ההתנדבות למילואים והעדפות לגבי סוג השירות.
 • לאחר 24 שעות משליחת המייל, יש לוודא שהמייל הגיע במוקד המילואים בטלפון 1111 שלוחה 4.
 • בקשה שהתקבלה תועבר על-ידי המוקד להמשך הטיפול.

חשוב לדעת

 • בתקופת ההתנדבות ייחשב המתנדב כחייל מילואים ויחולו עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים