בית המשפט קבע כי במקרה של חשש לפגיעה ממשית בעיסוקו של החייב או ביכולתו לשלם את החוב, לא תוטל הגבלה על רישיון הנהיגה שלו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בחיפה
שם התיק:רעצ (חי') 23073-07-11
תאריך:10/10/2011
קישור:נוסח ההחלטה
שימו לב

לאחר שרשם ההוצאה לפועל התנה את ביטול ההגבלה על רישיון נהיגה בתשלום ראשון בסך 5,000 ₪, תשלום שלא היה ביכולתו של החייב לשלמו, על אף שהוא זקוק לרישיון נהיגה לשם פרנסתו, בית המשפט השלום בחיפה ביטל את החלטת הרשם בקובעו כי:

  • נוסח סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל הינו שהגבלת החייב מלקבל או לחדש רישיון נהיגה, לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב. בסעיף זה לא נאמר ולא הוטל סייג שאין תחולה לפסקה זו במקרה שהחייב אינו משלם חובו בפועל.
  • די בכך שהרשם התרשם שהטלת המגבלה עשוי שתפגע פגיעה ממשית ביכולת תשלום החוב, כדי שלא להטיל אותה את ההגבלה (גם אם החייב אינו משלם את חובו בפועל).
  • במקרה זה כדי לתת הזדמנות הוגנת לבחינת יכולת התשלומים של החייב יש לאפשר לו להגיש בקשה למתן צו תשלומים. הטלת חובת הפקדה של 5000 ₪ על חשבון חוב הפיגורים כתנאי לדיון או ביטול ההגבלה, מסקלת אפשרות זו.
  • בית המשפט קבע כי ההגבלה על רישיון הנהיגה תבוטל בשני תנאים מצטברים: תשלום חודשי בסך 400 ₪, וכן הגשת הבקשה לצו תשלומים בתוך 30 יום.

משמעות

  • הגבלה של החייב מלקבל או לחדש רישיון נהיגה לא תוטל, אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב.
  • העובדה שהחייב אינו משלם את חובו אינה מהווה שיקול אם להטיל את ההגבלה או לא.
  • יש לאפשר לחייב הזדמנות להוכיח את יכולת התשלומים שלו, ולא לסקל הזדמנות זו באמצעות קביעת תשלום סכום משמעותי כתנאי לביטול ההגבלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק ההוצאה לפועל - סעיף 66א(6).

תודות

  • נוסח ההחלטה באדיבות אתר נבו.