חייב הוא כל מי שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל
למידע נוסף ראו מילון מונחים באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב הוא כל מי שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל:

  • במקרה של פסק דין - החייב הוא אותו אדם או גוף שפסק הדין ניתן נגדו.
  • במקרה של שטר - אדם החתום על השטר או גוף המחויב על-פי השטר.
  • במקרה של תביעה על סכום קצוב - מי שנגדו מוגשת התביעה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים