בעל דירה בבניין משותף רשאי להתקין דוד שמש על גג הבניין. אם אין די מקום על הגג לדודי שמש כמספר הדירות בבניין, נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות להתקנת הדוד
לא ניתן להתקין את הדוד במקום המשמש, או אמור לשמש, את בעלי הדירות בבניין למטרה אחרת
למידע נוסף ראו סעיף 59א לחוק המקרקעין


בעל דירה בבניין משותף רשאי להתקין על גג הבניין דוד שמש ללא הסכמת שאר הדיירים, בתנאי שיש על הגג מספיק מקום לדודי שמש כמספר הדירות בבניין.

  • אם אין די מקום על גג הבית לכל דודי השמש כמספר הדירות בבניין, יש לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות להתקנת הדוד.
  • אין להתקין דוד שמש על שטח המשמש את בעלי הדירות בבניין למטרה אחרת שהוסכם עליה, או אמור לשמש אותם למטרה כלשהי לפי תקנון הבית.
  • התקנת הדוד והצנרת צריכה להיעשות תוך פגיעה מינימלית בחזות הבניין.

תהליך מימוש הזכות

  • לפני התקנת הדוד על הגג, על בעל הדירה לקבל תעודה חתומה על-ידי מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית, שקובעת כמה דודי שמש ניתן להתקין על הגג‮.‬
  • אם אין די מקום לדודי שמש כמספר הדירות בבניין, על בעל הדירה לקבל את הסכמתם של שאר בעלי הדירות להתקנה.
  • על בעל הדירה לפנות לרשות המקומית כדי לקבל היתר להתקנת הדוד לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

  • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי התקנת הדוד, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
  • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
  • אם נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות להתקנת הדוד על הגג, והמתקין חש כי אחד מבעלי הדירות מתנגד להתקנה מטעמים בלתי סבירים, המפקח על המקרקעין רשאי להתיר את ההתקנה למרות ההתנגדות.

חשוב לדעת

  • מי שרוכשים דירה ללא דוד שמש בבניין קיים ומעוניינים להתקין דוד, אך מגלים שלא נותר מקום פנוי בגג, לא יוכלו להתקין דוד שמש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים