החלטה על התקנת מעלית בבית משותף צריכה להתקבל באסיפה הכללית ברוב של שני שלישים (2/3) מבעלי הדירות
דייר שסבור כי התקנת המעלית תפגע באחת הדירות או בחזות הבית יכול להתנגד להתקנה, ואף להגיש תביעה למפקח על המקרקעין כדי למנוע אותה
בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות ההתקנה, למעט בעלי דירות בקומת קרקע, אולם כל בעלי הדירות בבניין חייבים להשתתף בהוצאות אחזקתה‮ ‬והפעלתה של המעלית‮
למידע נוסף ראו סעיף 59ו לחוק המקרקעין


בעלי דירות בבית משותף זכאים להתקין מעלית בבניין.

מי זכאי?

שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

התנגדות להתקנת מעלית

  • ההחלטה להתקין מעלית מותנית בכך שלא תיגרם פגיעה מהותית בדירות אחרות או בחזות הבית.
  • דייר שסבור כי התקנת המעלית תגרום פגיעה כזו, יכול להתנגד להתקנת המעלית, ואף להגיש תביעה למפקח על המקרקעין כדי למנוע את ההתקנה.

תשלומים עבור המעלית

מימון התקנת המעלית

  • בעלי הדירות שהחליטו על התקנת המעלית יישאו בהוצאות ההתקנה, אך הם רשאים להסכים כי רק חלקם יישאו בהוצאות.
  • בעלי דירות בקומת הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת‮ ‬המעלית‮, גם אם הצביעו בעד התקנתה.
  • התשלום נקבע ‬בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל ‬הדירות שבעליהן משלמים עבור התקנת המעלית.

מימון אחזקת המעלית והפעלתה

  • כל בעלי הדירות בבניין חייבים להשתתף בהוצאות האחזקה‮ ‬וההפעלה של המעלית‮.‬
  • התשלום נקבע ‬בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל ‬הדירות בבניין.

חשוב לדעת

  • אם בבית המשותף קיים תקנון מוסכם הקובע תנאים אחרים להתקנת המעלית ולהפעלתה, יש לנהוג לפי התקנון המוסכם. עם זאת, התקנון המוסכם אינו יכול לגרוע מזכויותיו של בעל דירה, למשל לחייב דיירים שהתנגדו להתקנת המעלית לשאת בעלות ההתקנה.
  • התקנת המעלית מותנית בקבלת היתר בניה להתקנתה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים