ועדת אבחון לנפגעי התמכרויות מתקיימת במסגרת היחידה לטיפול בהתמכרויות
הוועדה מחליטה לגבי תוכניות הטיפול והשיקום המתאימות ביותר לנפגע ההתמכרות ולמשפחתו

ועדת אבחון לנפגעי התמכרויות מתקיימת במסגרת היחידה לטיפול בהתמכרויות במחלקות לשירותים חברתיים, במטרה להחליט לגבי תוכנית טיפול שתותאם לנפגע התמכרות המטופל על-ידי המחלקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מכורים או נפגעי התמכרויות:
  • נפגעי התמכרויות - מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים או אלכוהול.
  • מכורים - משתמשים בסמים או אלכוהול המגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.

שלבי ההליך

 • לאחר פנייה של נפגע התמכרויות לטיפול ביחידה לטיפול בהתמכרויות במחלקה לשירותים חברתיים, תתכנס ועדת האבחון לדון בעניינו.
 • בוועדה ישתתפו:
  • יושב ראש הוועדה- מרכז או מנהל היחידה או המחלקה לשירותים חברתיים
  • מרכז הוועדה- עובד סוציאלי המטפל בהתמכרויות
  • עובדים סוציאליים המטפלים במשפחה
  • איש מקצוע מתחום ההתמכרות המכיר את המטופל
  • המטופל
  • בני משפחתו של המטופל
  • במקרים חריגים או מורכבים ובמחלקות הקטנות, ישתתף בוועדת האבחון גם מפקח מחוזי ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • ועדת האבחון תדון בנתונים שנאספו ותקבל החלטות לגבי תוכניות הטיפול והשיקום המתאימות ביותר למטופל ומשפחתו, כגון:
  • טיפול ביחידה
  • טיפול ביחידה בשילוב מטר"א (מוקד טיפול ראשוני אבחוני) או מרכז יום
  • הפנייה למסגרות אחרות מחוץ לקהילה כגון קהילה טיפולית, בית לחיים או הוסטל
  • הפנייה לגורמים טיפוליים אחרים בקהילה או מחוץ לה
 • בנוסף, הוועדה תחליט אם יש להפנות את המטופל לביטוח לאומי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בנסיבות של שיקום.
 • לאחר שהוחלט לגבי תוכנית טיפול מתאימה, מרכז הוועדה ירשום סיכום דיון לכל מטופל ויחתים את חברי הוועדה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה