הקדמה:

נפגעי התמכרויות יכולים לפנות ליחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות כדי לקבל טיפול והפנייה למסגרות מתאימות


נפגעי התמכרויות יכולים לפנות לקבלת סיוע מהיחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות.

 • תפקידן של היחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות:
  • לאבחן ולהפנות נפגעי התמכרויות למסגרות המתאימות להם
  • לתת טיפול לנפגעי ההתמכרות- במקרה שקיים מענה מתאים עבורם ביחידה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני 18 ומעלה שהם מכורים או נפגעי התמכרויות:
  • נפגעי התמכרויות - מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או בגלל הימורים והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
  • מכורים - משתמשים בסמים, אלכוהול או מהמרים, המגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.
 • למידע עבור צעירים יותר ראו טיפול בצעירים ובני נוער נפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות.

שלבי ההליך

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים - הפנייה יכולה להיעשות באופן עצמאי או באמצעות גורם אחר.
 • לפונים תיערך פגישת היכרות ראשונית עם העובד/ת הסוציאלי/ת שמטפל/ת בנפגעי התמכרויות.
 • במסגרת תהליך האבחון וההערכה יתקיימו מפגשי היכרות וייערכו בדיקות לפונה (בדיקות שתן או בדיקות נשיפה) וביקור בית לפי הצורך.
 • בתום תקופת האבחון, ובתנאי שהפונים הגיעו לכל הפגישות ועמדו בהתחייבויות, תתקיים ועדת אבחון, ויחתם הסכם טיפולי בין הפונה לנציג היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות (נוסח ההסכם מופיע בנספח ד' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • תהליך האבחון ילווה במעקב לגילוי חומרים פסיכואקטיביים בעזרת בדיקות שתן ובדיקות נשיפה.
 • תוכנית הטיפול שתיקבע תהיה בהתאם למטרות הטיפוליות שהומלצו על-ידי ועדת האבחון.
 • פונה שאושרה לו תוכנית טיפולית, ישלם עבורה השתתפות עצמית של 50 ₪ בחודש.
 • לפרטים על התוכניות הטיפוליות, ראו טיפול בנפגע התמכרויות ובני משפחתו ברשות המקומית.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים