הקדמה:

נפגעי התמכרויות שנמצאו מתאימים לתוכנית גמילה ושיקום עשויים לקבל הבטחת הכנסה ללא התייצבות בשירות התעסוקה


נפגעי התמכרויות שעונים על תנאי הזכאות עשויים לקבל הבטחת הכנסה ללא התייצבות בשירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • מי שוועדת האבחון לנפגעי התמכרויות מצאה אותם מתאימים לכך יופנו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב עם טופס הפניה ומסמכים רלוונטיים.
  • הזכאות עשויה להימשך באותם תנאים עד תקופה של שנה שבסופה ייערך אבחון נוסף.
  • נפגעי התמכרויות שנמצאים בשיקום (למשל בקהילה טיפולית) ועומדים בתנאים זכאים להבטחת הכנסה עד שנה, בהתאם לאישור מהגורם המטפל. בתנאים מסוימים ניתן להאריך את הזכאות בשנה נוספת.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים