ועדת אישורים היא הגוף המאשר מתן תרומת ביציות

בהתאם לחוק תרומת ביציות, על מנהל בית חולים למנות ועדת אישורים בת 6 חברים, שתפקידה לדון ולאשר מתן תרומת ביציות.

הרכב הוועדה

 1. יו"ר הוועדה: רופא מומחה שהוא מנהל יחידה או מחלקה בבית חולים שאינה עוסקת ביילוד, גניקולוגיה, או הפריה חוץ גופית.
 2. רופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה ובעל ניסיון בהפריה חוץ גופית.
 3. פסיכולוג קליני.
 4. עובד סוציאלי.
 5. עורך-דין.
 6. נציג ציבור או איש דת. לבקשת התורמת, מי שיישב בדיון בעניינה, יהיה ככל הניתן בן אותה קבוצה דתית חברתית או תרבותית, שהתורמת משתייכת אליה.

נהלי עבודת הוועדה

 • תורמת הביצית, צריכה להגיש בקשה בכתב לוועדת האישורים של אחת מהיחידות להפריה חוץ גופית באחד מבתי החולים בארץ, כדי לקבל אישור לתרומת ביציות.
 • ועדת האישורים תדון בבקשה לאחר שחלפו לפחות 3 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • החלטת ועדת האישורים צריכה להיות מנומקת בכתב ולהימסר לתורמת שהגישה את הבקשה, אלא אם כן הוועדה סבורה כי טובת התורמת מחייבת שלא ימסרו לה את ההחלטה.
 • אישור ועדת האישורים יהיה תקף לשנה מיום שניתן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י.