הקדמה:

חוק תרומת ביציות התש"ע-2010 בא להסדיר תרומת ביציות למטרת הולדה, לנשים בנות 18-54 שאינן יכולות להתעבר מביציותיהן, תוך שמירה מרבית על כבודן, זכויותיהן ובריאותן של התורמת והנתרמת. וכן להסדיר שימוש בביציות לצורכי מחקר, הכל תוך שמירה על מעמד האישה.

  • החוק מרחיב את מעגל הנשים הרשאיות לתרום ביציות, כאשר לפני כן הורשו לתרום רק נשים שעברו בעצמן טיפולי פוריות.
  • על פי החוק, ישנם תנאי כשירות בסיסיים לתורמת ולנתרמת (לדוגמה: גיל התורמת יהיה בין 21-35, והיא יכולה לתרום רק 3 פעמים במהלך חייה, ובהפרש זמן של 3 חודשים בין תרומה לתרומה).
  • החוק קובע, כי המדינה תשלם לתורמת פיצוי כספי בשל פעולת שאיבת הביציות, וכי יילוד שנולד מתרומת ביצית יהיה ילדה של הנתרמת לכל דבר.
  • החוק מתייחס, בנוסף, לנושאים כגון: איסור סחר בביציות, תרומת ביציות למטרות מחקר ושמירת סודיות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תרומת ביציות התש"ע-2010
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.