חוק תרומת ביציות התש"ע-2010 בא להסדיר תרומת ביציות למטרת הולדה, לנשים בנות 18-54 שאינן יכולות להתעבר מביציותיהן, תוך שמירה מרבית על כבודן, זכויותיהן ובריאותן של התורמת והנתרמת. וכן להסדיר שימוש בביציות לצורכי מחקר, הכל תוך שמירה על מעמד האישה.

פרטים

שם החוק:
חוק תרומת ביציות התש"ע-2010
שר אחראי:
שר הבריאות

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.