הקדמה:

ועדת שיבוץ קובעת באיזה מוסד חינוכי מסוים ילמד ילד שהופנה ללימודים בחינוך המיוחד
הורים אינם מוזמנים לוועדת שיבוץ
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.

ועדת שיבוץ בכל רשות מקומית מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות.

 • לאחר שהוחלט על השמתו של ילד במסגרת של החינוך המיוחד, מועבר הטיפול לוועדת השיבוץ של הרשות המקומית בה הוא מתגורר.
 • ועדת השיבוץ מחויבת לבדוק נתונים כגון קיומו של מקום פנוי, מרחק נסיעה, הרכב תלמידים מתאים וכד', לפני שיבוץ הילד במסגרת.
 • השיבוץ ייעשה למסגרת חינוכית מתאימה, קרוב ככל האפשר למקום המגורים של הילד. רק אם אין אפשרות מתאימה, ישובץ הילד למסגרת הנמצאת מחוץ לתחום של אותה רשות מקומית.

הרכב הוועדה

 1. יו"ר הוועדה: מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו
 2. מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות המקומית
 3. מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו, אשר ימסור מידע לגבי המאפיינים והצרכים של התלמיד המועמד לשיבוץ ואיזו מסגרת חינוכית הולמת את צרכיו

שיתוף ההורים בקביעת השיבוץ

 • ההורים אינם מוזמנים לוועדות שיבוץ.
 • אם ישנה מסגרת חינוכית מסוימת שההורים מעוניינים בה, חשוב שיציינו את שמה קודם לכן, בעת קיום הדיון בוועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון.
 • בקשתם של ההורים נלקחת בחשבון בוועדת השיבוץ, אך לא תמיד ניתן להיענות לבקשה, מסיבות מערכתיות.

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".