הקדמה:

ועדת שיבוץ קובעת באיזה מוסד חינוכי מסוים ילמד ילד שהופנה ללימודים בחינוך המיוחד על-ידי ועדת השמה
הורים אינם מוזמנים לוועדת שיבוץ
כאשר הורים מעוניינים במסגרת חינוכית מסוימת, עליהם לציין זאת כבר בדיון שנערך בוועדת ההשמה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


אזהרה
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

ועדת שיבוץ בכל רשות מקומית מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות.

  • לאחר שהוחלט (ע"י ועדת השמה או ועדת ערר) על השמתו של ילד במסגרת של החינוך המיוחד, מועבר הטיפול לוועדת השיבוץ של הרשות המקומית בה הוא מתגורר.
  • ועדת השיבוץ מחויבת לבדוק נתונים כגון קיומו של מקום פנוי, מרחק נסיעה, הרכב תלמידים מתאים וכד', לפני שיבוץ הילד במסגרת.
  • השיבוץ ייעשה למסגרת חינוכית מתאימה, קרוב ככל האפשר למקום המגורים של הילד. רק אם אין אפשרות מתאימה, ישובץ הילד למסגרת הנמצאת מחוץ לתחום של אותה רשות מקומית.

הרכב הוועדה

  1. יו"ר הוועדה: מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו
  2. מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות המקומית
  3. מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו, אשר ימסור מידע לגבי המאפיינים והצרכים של התלמיד המועמד לשיבוץ ואיזו מסגרת חינוכית הולמת את צרכיו

שיתוף ההורים בקביעת השיבוץ

  • ההורים אינם מוזמנים לוועדות שיבוץ.
  • במקרה שישנה מסגרת חינוכית מסוימת בה מעוניינים ההורים, חשוב שיציינו את שמה קודם לכן, בעת קיום הדיון בוועדת ההשמה.
  • בקשתם של ההורים נלקחת בחשבון בוועדת השיבוץ, אך לא תמיד ניתן להיענות לבקשה, מסיבות מערכתיות.

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".