הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי שבו הם לומדים (מוסד לחינוך מיוחד או מוסד לחינוך רגיל)
ההסעות הן במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם, או ממקום סמוך לו, למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה, לפי צרכיהם ובהתחשב בסוג המגבלה שלהם. במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

 • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.
 • ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית. משרד החינוך אינו משתתף בעלות של הוצאות הסעות נוספות, הנדרשות כתוצאה מטיולים, יום לימודים מקוצר בראש חודש, תל"ן, וכו'.
  • במקרה של אישור לקיצור יום לימודים לבקשת ההורים בשל אי יכולתו של התלמיד לשהות במוסד החינוך יום שלם, מסיבות התנהגותיות, רגשיות או בריאותיות - הזכאות להסעה תידון בוועדת ההסעות המרכזית.
 • הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.
 • רשות מקומית המסיעה ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.

מי זכאי?

 • תלמידים בגיל 21-3 שזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם להחלטה של ועדת זכאות ואפיון.
 • התלמידים זכאים להסעות בין אם הם לומדים במוסד לחינוך מיוחד ובין אם הם לומדים במוסד לחינוך רגיל.
 • משרד החינוך משתתף בעלויות ההסעה בתנאי שוועדת השיבוץ ברשות המקומית שיבצה את התלמיד במסגרת החינוך המתאימה הקרובה ביותר לביתו.
שימו לב
 • תלמיד זכאי לבחור את זרם החינוך שרצוי לו: ממלכתי, ממלכתי-דתי, מעיין החינוך התורני או החינוך העצמאי (משרד החינוך אינו מכיר בתת זרמים בתוך הזרמים האלו).
 • אם בעיר או במועצה האיזורית שבה מתגורר התלמיד אין מוסד חינוך מתאים, תאושר לו הסעה למוסד החינוך הנמצא ביישוב הקרוב ביותר למקום מגוריו.

הסעת ילדי הורים בהורות משותפת

 • החל משנת הלימודים תשפ"ב משרד החינוך משתתף בעלות הוצאות הסעה מאורגנת או החזר הוצאות נסיעה לתלמידי החינוך המיוחד, שיש להם הורים בהורות משותפת או באחריות הורית משותפת.
 • בכדי להיות זכאים להסעה לכתובות שני ההורים יש לעמוד, בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים החלים על כל תלמידי החינוך המיוחד, בתנאים הבאים:
  1. קיימת החלטה שיפוטית או הסכם גישור שקיבל תוקף מבית משפט. אם אין החלטה או הסכם גישור, על ההורים להגיש הצהרה שנחתמה בפני עו"ד על הורות משותפת או אחריות הורית משותפת. ההצהרה צריכה להיחתם על-ידי כל אחד מההורים.
  2. המרחק מבית המשמורן הנוסף למוסד החינוך לא יעלה על 25 ק"מ.
  3. תלמיד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה שלא עומד בכללי הזכאות בכתובת של אחד ההורים, תיבחן זכאותו רק מכתובת ההורה הנוסף.
  4. ימי השהייה אצל כל אחד מההורים יהיו קבועים למשך כל שנת הלימודים.

מרחקי הנסיעה

זכאות להסעה ללא תלות במרחק

זכאות להסעה בהתאם למרחק הנסיעה

 • תלמידים עם המוגבלויות הבאות זכאים להסעה עבור המרחקים המפורטים בהמשך:
  • תלמידים עם משכל גבולי
  • תלמידים עם הפרעות התנהגותיות או רגשיות
  • תלמידים עם לקות למידה
  • תלמידים עם עיכוב התפתחותי, תפקודי או שפתי
 • עבור תלמידים עם המוגבלויות האלו, הזכאות להסעה תהיה בהתאם למרחקים הבאים:
  • מגיל 3 עד כיתה ד' - מרחק הליכה של מעל 2 ק"מ
  • מכיתה ה' ועד גיל 21 - מרחק הליכה של מעל 3 ק"מ

משך זמן הנסיעה

 • אין הנחיה של משרד החינוך בנושא משך זמן הנסיעה. אולם הכלל הוא שמשך זמן ההסעה לא יעלה על שעה וחצי, למעט מקרים שבהם תלמידים משובצים במרחק ניכר מביתם (לדוגמא: נתניה – ירושלים). במקרים אלו ייתכן שזמן הנסיעה יתארך בשל המרחק ועומסי התנועה.
 • במקרים שבהם זמן הנסיעה מתארך בשל מספר התלמידים ופיזורם במספר מוסדות חינוך שונים, הרשות המקומית יכולה לפצל את המסלול.
 • ניתן לפנות בבקשות בנושא זה למשרד החינוך.

יעדי נסיעה נוספים

 • הזכאות כוללת גם הסעות ללימודים נוספים המהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במוסד החינוך שבו לומד הילד ואשר נערכים במוסד חינוכי כגון: חווה חקלאית, מרכז ימי, מרכז טכנולוגי-מקצועי, בית ספר למחוננים וכו'.
 • משרד החינוך משתתף בעלות הוצאות הסעה מאורגנת למסגרות המשך פעמיים בשבוע לכל היותר, ב-2 הסעות ביום:
  • יציאה למקומות עבודה ולדירות אימון - לגילאי 21-16
  • יציאה לשירות לאומי ולמתקנים צבאיים - לגילאי 21-18
 • משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה למועדוניות של משרד הרווחה לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - בינונית או קשה.
 • משרד החינוך משתתף בעלות הוצאות ההסעה של תלמידים למרכזי למידה במחלקות שיקום בבתי חולים ולמרכזים פסיכיאטריים, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. ההסעות יתקיימו בין השעות 08:00 בבוקר ל-16:00 אחה"צ, לכל המאוחר.
  2. מאושרות עד 2 הסעות ביום.
  3. הסעת התלמיד תאושר בכפוף להצגת מערכת שעות אחת, עם קבלת התלמיד למרכז השיקום או למרכז הפסיכיאטרי.
  4. במידת הצורך תאושר הסעה לתלמיד גם למוסד הלימוד שבו הוא רשום וגם לחמרכז השיקום או למרכז הפסיכיאטרי. בכל מקרה לא יאושרו יותר מ-2 הסעות ביום לתלמיד.
  5. משרד החינוך משתתף בעלות של הוצאות ליווי לתלמידים המוסעים למרכזים פסיכיאטריים, למעט מרכזים להפרעות אכילה.
  6. משרד החינוך משתתף בעלות הוצאות ליווי לתלמידים שמוסעים למרכזי יום שיקומיים, בכפוף להצגת מסמכים רפואיים ולאחר בחינת הבקשה.
  7. ההסעות יאושרו לכל המאוחר עד ה-15 באוגוסט.
 • הסעת תלמידים לבחינות בגרות - המשרד משתתף בעלות הסעה נוספת (איסוף ופיזור) לתלמידים עם מוגבלויות שנבחנים בבחינות בגרות המתקיימות בשעות הצהריים או אחר הצהריים, במהלך שנת הלימודים או לאחר ה-20 ביוני.
 • המשרד משתתף בעלות הוצאות נסיעה או הסעה לתלמידי חינוך מיוחד שלומדים במסגרת 'מגמה לעתיד' ולמקומות ההתנסות (גופים קולטים) - תלמידים בגיל 21-18 שיש להם החלטת ועדת זכאות ואפיון בתוקף. ההסעה או החזר ההוצאות יינתנו בתנאי שהתלמיד לומד בכיתה המתאימה הקרובה ביותר לביתו.
 • הסעה לתפילה של תלמידים עם מוגבלות הלומדים בבתי ספר רגילים (בכיתת חינוך מיוחד או בכיתה רגילה). לגבי תלמיד שיש לו סל אישי ואושרו לו שעות סייעת, או תלמיד שלומד בכיתת חינוך מיוחד - יש לוודא שאיש צוות בית הספר או סייע יקבלו אותו ויובילו אותו לכיתת התפילה.
 • הזכאות אינה כוללת הסעה של תלמידים לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים וכדומה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • הסעת התלמיד תאושר על סמך החלטת ועדת השיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה.
שימו לב
 • האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 • משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי תקנות התעבורה.

טיפול בבעיות ובמקרים חריגים

 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים:
 • רשות מקומית המעוניינת לקבל השתתפות ממשרד החינוך במקרים החורגים מכללי הזכאות רשאית לפנות אל ועדת ההסעות המרכזית.
 • הפנייה תועבר מהרשות באמצעות הוועדה המחוזית למנהל האגף להסעות ולהצטיידות, שיטפל בבקשה במסגרת ועדת ההסעות המרכזית.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי במקרים שבהם הדבר סביר היא תשתתף בעלות נסיעה הכוללת כבישי אגרה, וכי אם ייקבעו מסלולים שכוללים נסיעה בכבישי אגרה (כגון כביש 6), חברות ההסעה יהיו מחויבות לנסוע בהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים