הקדמה:

הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי שבו הם לומדים (מוסד לחינוך מיוחד או מוסד לחינוך רגיל)
ההסעות הן במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי, ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה. במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

 • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.
 • על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ט/4, ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית.
 • הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים (ראו סעיף קטן 9 בסעיף 1.2-34 לחוזר הוראות הקבע סד/5(א)- הארכת שנת הלימודים - תכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות.
 • רשות מקומית המסיעה ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.

מי זכאי?

מרחקי הנסיעה

יעדי נסיעה נוספים

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • הסעת התלמיד תאושר על סמך החלטת ועדת השיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה.
 • הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.

טיפול בבעיות ובמקרים חריגים

 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים:
 • רשות מקומית המעוניינת לקבל השתתפות ממשרד החינוך במקרים החורגים מכללי הזכאות רשאית לפנות אל ועדת הסעות מרכזית.
 • הפנייה תועבר מהרשות באמצעות הוועדה המחוזית למנהל האגף להסעות ולהצטיידות, שיטפל בבקשה במסגרת ועדת ההסעות המרכזית.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים