הקדמה:

הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי שבו הם לומדים (מוסד לחינוך מיוחד או מוסד לחינוך רגיל)
ההסעות הן במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם, או ממקום סמוך לו, למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה, לפי צרכיהם ובהתחשב בסוג המגבלה שלהם. במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

 • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.
 • ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית. משרד החינוך אינו משתתף בעלות הוצאות הסעות נוספות, הנדרשות כתוצאה מטיולים, יום לימודים מקוצר בראש חודש, תל"ן, וכו'.
  הערת עריכה
  על-פי מידע שהתקבל ממשרד החינוך במכתב מרויטל אנקונינה - יפרח מאגף הצטיידות והסעות. נשלח ל-keeper.
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:46, 28 בנובמבר 2021 (IST)
 • הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים (ראו סעיף קטן 9 בסעיף 1.2-34 לחוזר הוראות הקבע סד/5(א)- הארכת שנת הלימודים - תוכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות).
 • רשות מקומית המסיעה ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.

מי זכאי?

שימו לב
תלמידים להורים גרושים או פרודים
 • משרד החינוך ישתתף במימון ההסעה לתלמידים להורים גרושים או פרודים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. שני ההורים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.
  2. ניתן פסק דין שלפיו להורים יש משמורת משותפת והתלמיד יתגורר אצל כל אחד מההורים החיים בנפרד.
  3. ימי השהות של התלמיד אצל כל אחד מההורים קבועים למשך כל שנת הלימודים.
  4. מקום מגוריו של כל אחד מההורים הוא בכתובת שהיתה מזכה את התלמיד בזכות להסעה גם אילו היה זה מקום מגוריו היחידי.
 • במסגרת עתירה לבג"ץ בנושא, הודיע משרד החינוך שבכוונתו לשנות את הוראת חוזר המנכ"ל, כך שתתאפשר השתתפותו של משרד החינוך במימון הסעת תלמידים, אשר הוריהם מתגוררים ברשויות מקומיות שונות, אל מוסד לימודיהם במשך כל ימות הלימודים בשבוע. כשיפורסמו הוראות חדשות נעדכן את המידע בדף זה.

מרחקי הנסיעה

משך זמן הנסיעה

 • אין הנחיה של משרד החינוך בנושא משך זמן הנסיעה. אולם הכלל הוא שמשך זמן ההסעה לא יעלה על שעה וחצי, למעט מקרים שבהם תלמידים משובצים במרחק ניכר מביתם (לדוגמא: נתניה – ירושלים). במקרים אלו ייתכן שזמן הנסיעה יתארך בשל המרחק ועומסי התנועה.
 • במקרים שבהם זמן הנסיעה מתארך בשל מספר התלמידים ופיזורם במספר מוסדות חינוך שונים, הרשות המקומית יכולה לפצל את המסלול.
 • ניתן לפנות בבקשות בנושא זה למשרד החינוך.
הערת עריכה
על-פי מידע שהתקבל ממשרד החינוך במכתב מרויטל אנקונינה - יפרח מאגף הצטיידות והסעות. נשלח ל-keeper.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 15:44, 29 בנובמבר 2021 (IST)

יעדי נסיעה נוספים

 • הזכאות כוללת גם הסעות ללימודים נוספים המהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במוסד החינוך שבו לומד הילד ואשר נערכים במוסד חינוכי כגון: חווה חקלאית, מרכז ימי, מרכז טכנולוגי-מקצועי, בית ספר למחוננים וכו'.
 • הזכאות אינה כוללת הסעה של תלמידים לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב.
 • משרד החינוך אינו משתתף בהוצאות הסעה נוספות המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב, ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם. אם מדובר במועדוניות של משרד הרווחה לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - בינונית או קשה, הרשות המקומית מבצעת את ההסעות והמימון מוסדר על-ידי משרד הרווחה בשיתוף עם משרד החינוך.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • הסעת התלמיד תאושר על סמך החלטת ועדת השיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה.
 • הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.

טיפול בבעיות ובמקרים חריגים

 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים:
 • רשות מקומית המעוניינת לקבל השתתפות ממשרד החינוך במקרים החורגים מכללי הזכאות רשאית לפנות אל ועדת ההסעות המרכזית.
 • הפנייה תועבר מהרשות באמצעות הוועדה המחוזית למנהל האגף להסעות ולהצטיידות, שיטפל בבקשה במסגרת ועדת ההסעות המרכזית.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים