עד שנת הלימודים תשע"ט, ההחלטה אם ילד ילמד במסגרת החינוך המיוחד נקבעה על-ידי ועדת השמה
החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) ועדת זכאות ואפיון פועלת במקום ועדת ההשמה וקובעת אם ילד זכאי לשירותי חינוך מיוחדים
למידע נוסף, ראו פורטל הורים באתר משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
  • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
  • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
  • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.


ראו גם

גורמים מסייעים