זוגות מאותו מין שנישאו בחו"ל כדין, זכאי להירשם כ"נשואים" במרשם האוכלוסין בישראל
משרד הפנים אינו רשאי לסרב לרישום מהטעם שמדובר בנישואים חד-מיניים, שלא מוכרים בישראל
הזכות היא לרישום בלבד, ואינה מקנה לבני הזוג מעמד של נשואים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"ץ 3045/05
תאריך:21.11.2006
קישור:לקריאת פסק הדין

בית המשפט העליון קיבל את עתירתם של חמישה זוגות בני אותו מין, כנגד מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, במסגרתה ביקשו להורות למשרד הפני לרשום אותם כ"נשואים" במרשם האוכלוסין בישראל.

  • כל אחד מהזוגות ערך טקס נישואין אזרחי בטורונטו שבקנדה, המוכר על פי הדין במדינה זו. לאחר חזרתם לישראל הם ביקשו להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין, ולשם כך צירפו מסמכים המאמתים את נישואיהם.
  • משרד הפנים סירב בנימוק כי נישואין חד-מיניים אינם מוכרים באופן חוקי במדינת ישראל, ולפיכך לא ניתן לרושמם במרשם האוכלוסין.
  • בית המשפט העליון קיבל את העתירה ברוב דעות וקבע, כי במסגרת מעמדו הסטטיסטי-רישומי של מרשם האוכלוסין, ועל רקע תפקידו של פקיד הרישום כמאסף חומר סטטיסטי לצורך ניהול המרשם, על פקיד הרישום לרשום במרשם האוכלוסין את מה שעולה מהמסמכים הרשמיים שמוגשים לו על ידי אותם זוגות, ולפיהם הם נשואים.
  • השאלה היא שאלת הרישום ולא שאלת ההכרה בנישואים בין בני זוג מאותו מין. מסיבה זו אין רלוונטיות לשאלה אם נישואים חד-מיניים היא "תבנית משפטית" מוכרת בישראל או לא.
  • שופט המיעוט סבר כי נישואים בי בני אותו מין אינם "תבנית משפטית" מוכרת בישראל, ועל כן צודק משרד הפנים שמסרב לרשום את העותרים כ"נשואים".

משמעות

  • בני זוג מאותו מין אשר נישאו בחו"ל כדין, ובידיהם מסמכים המאמתים את נישואיהם, זכאים להירשם כ"נשואים" גם במרשם האוכלוסין בישראל.
  • פסק הדין אינו קובע כי בישראל מוכרים נישואים בין בני אותו מין, ואינו נוקט עמדה באשר להכרה בישראל של נישואין בין בני אותו מין הנערכים מחוץ לישראל.
  • הרישום כשלעצמו אינו מקנה לבני הזוג מעמד של זוג נשוי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".