בית המשפט הורה למדינה לרשום בתעודת הלידה של ילד מאומץ את שמות שני הוריו המאמצים, זוג גברים הומוסקסואליים
אין להפלות בין הורים הטרוסקסואליים לבין הורים חד-מיניים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט הגבוה לצדק
שם התיק:בג"ץ 7344/17
תאריך:25.07.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) חייב את המדינה לרשום בתעודת הלידה של ילד מאומץ את שמות שני הוריו המאמצים, זוג גברים הומוסקסואליים, וקבע כי אין מקום להבחין בין הורים מאמצים הטרוסקסואליים לבין הורים מאמצים חד-מיניים.

העובדות ופסק הדין

 • העותרים, זוג גברים הומוסקסואליים אשר אימצו ילד, ביקשו כי בתעודת הלידה שלו יירשמו שניהם כאבותיו של הילד.
 • המדינה סירבה לרישום, וטענה כי אין מקום לתיקון תעודת הלידה.
 • לחילופין טענה המדינה כי ניתן לרשום רק אחד מההורים כאביו של הילד, ורישום של ההורה השני אינו מקדם את טובתו של הילד.
 • בג"ץ דחה את עמדת המדינה וקיבל את עמדתם של העותרים:
  • לפי סעיף 20 לחוק מרשם האוכלוסין, "אומץ ילד, ירשמו במרשם ובכל תעודה לפי חוק זה מאמציו כהוריו". תעודת הלידה נמנית על התעודות בהתאם לחוק המרשם, ולכן נדחית טענת המדינה כי מדובר בתעודה שאין מקום לתקן אותה לאחר האימוץ.
  • בנוסף, לאחר הליך האימוץ, המנתק את הילד המאומץ מהוריו הביולוגיים, ממילא נמחקים ההורים הביולוגיים מתעודת הלידה, ואי רישום ההורים המאמצים משאיר ואקום בתעודת הלידה.
  • כמו כן נקבע כי רישום שמו של אחד מההורים בלבד אינו משרת את טובת הילד, וסעיף 20 מחייב רישום שני ההורים המאמצים בתעודת הלידה.
  • נקבע כי אין היגיון בכך ששני בני הזוג יוכרו כהוריו של הילד לכל דבר, אך תעודת הלידה לא תשקף זאת.
  • בג"ץ עמד על כך שמצב הדברים כיום הוא כי כאשר זוג הטרוסקסואלי מאמץ ילד, תעודת הלידה מתוקנת והוריו המאמצים נרשמים כאביו וכאימו של הילד.
  • משכך, סירוב לרשום את שני בני הזוג כהוריו של הילד מהווה הפליה אסורה, ואין כל מקום להבחין בין הורים מאמצים הטרוסקסואליים לבין הורים מאמצים חד-מיניים.
 • יצוין כי העותרים ביקשו בדיון להירשם במתכונת של "אב" ו"אב", אך בעתירתם ביקשו להירשם כהוריו של הילד ולא אבותיו, וחוות דעת שניתנה מטעם היועץ המשפטי לממשלה תמכה גם היא ברישום העותרים כהוריו של הילד ולא אבותיו.
 • לפיכך, בג"ץ קיבל את העתירה והורה למדינה לרשום את שני העותרים כהוריו של הילד בתעודת הלידה, במתכונת של "הורה" ו"הורה".

משמעות

 • כאשר בני זוג מאותו מין מאמצים ילד, יירשמו שני בני הזוג כהוריו של הילד בתעודת הלידה.
 • כאשר זוג הורים מאמץ ילד, יש לתקן את כל התעודות הקשורות בילד באופן שישקף את את הורותם של הוריו המאמצים, והדבר נכון גם לגבי זוג הורים מאמצים חד-מיניים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".