רשות הפיצויים הגרמנית מחויבת בתשלום החזר הוצאות טיפול, הבראה וסיעוד הנובעות מהמחלות המוכרות של ניצול השואה
זכויות הריפוי של כל ניצול שואה מופיעות בהחלטה המקורית של רשות הפיצויים אשר קבעה את המחלות המוכרות, אחוזי הנכות וזכויות הריפוי

זכויות ריפוי משמעותן המחויבות של רשות הפיצויים הגרמנית לשלם החזר הוצאות בכל הקשור לטיפול במחלות המוכרות של ניצול השואה, לרבות הבראה. זכויות הריפוי נקבעות בהחלטה המקורית של רשות הפיצוי הגרמנית, בה הוגדרו המחלות המוכרות, אחוזי הנכות וזכויות הריפוי של ניצול השואה. זכויות הריפוי כוללות החזר הוצאות רפואיות (תרופות, טיפולים, עזרים רפואיים וכד'), הוצאות סיעוד והבראה.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

  • רשימת חקיקה ונהלים הקשורים למושג