ניצולי שואה המקבלים קצבה (רנטה) בריאותית מגרמניה זכאים להחזר הוצאות סיעוד במימון גרמניה אם הוכח כי המצב הסיעודי הינו כתוצאה מאחת המחלות המוכרות


ניצולי שואה המקבלים קצבה (רנטה) מממשלת גרמניה, זכאים להחזר הוצאות בגין טיפול סיעודי, במקרה שהוכח כי המצב הסיעודי בו הם נמצאים נובע מאחת המחלות שהוכרו על-ידי רשויות הפיצויים הגרמניות.

 • במקרה שהבקשה מאושרת על-ידי הגורמים המוסמכים בגרמניה, ישופה ניצול השואה על הוצאותיו בהתאם לדיווח חודשי ובכפוף לצירוף קבלות מקוריות על הוצאותיו.

מי זכאי?

תנאי הזכאות

 • ניצול השואה מוגדר כ"סיעודי".
 • קיים קשר מוכח בין המצב הסיעודי והמחלה או המחלות המוכרות על-ידי רשות הפיצויים הגרמנית.
 • יובהר כי מצב סיעודי הנובע ממחלות אחרות או הזדקנות בלבד לא יזכה בהחזר הוצאות סיעוד.
 • ניצול השואה הוא "בעל זכות ריפוי"

תהליך מימוש הזכות

 • יש לקבל מכתב מאת הרופא שקבע את מצבו הסיעודי של הניצול, שבו נכתב במפורש כי המחלה המוכרת היא שגרמה למצב הסיעודי.
 • על הניצול לשלוח את המכתב מהרופא המטפל, בלווי בקשה לקבל החזר עבור טיפול סיעודי, אל הגורם המשלם את הרנטה בגרמניה.
 • על שני המכתבים להיות מתורגמים לאנגלית או גרמנית.
 • רק לאחר שמתקבלת הסכמה מאת רשויות הפיצויים בגרמניה, אם מתקבלת, ניתן להגיש את הקבלות בגין הוצאות הטיפול הסיעודי.
 • את הקבלות המקוריות יש להגיש בלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל.

חשוב לדעת

 • ככלל, רשויות הפיצויים בגרמניה לא משפות עבור הוצאות שבוצעו לפני קבלת האישור על החזר ההוצאות.
 • במקרים חריגים בהם ניצול השואה נאלץ להוציא הוצאות סיעוד לפני קבלת האישור, עליו לנמק את הנסיבות ולבקש אישור חריג מרשויות הפיצויים הגרמניות.
 • לסיוע בנושא זה יש לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל בטלפון 6234100- 03.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין