ניצולי שואה המוכרים על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
פורטל זה מהווה שער כניסה לכל הקשור בקיצבה בגין נזקי בריאות המשולמת על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה לניצולי שואה שהוכרו על ידי ממשלת גרמניה עד סוף שנת 1969, וכן להטבות והשירותים הנוספים שניצולי שואה אלה זכאים להם.

קצבה זו משולמת לניצולי שואה שהוכרו על ידי ממשלת גרמניה עד סוף שנת 1969.
ניצולי שואה המקבלים קצבה זו זכאים לסיוע והטבות שונות. הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל אחראית למתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני (BEG).

תנאי הזכאות לקצבה בריאותית מממשלת גרמניה מופיעים כאן

אם אינכם יודעים איזו קצבה אתם מקבלים, לחצו כאן לסיוע בזיהוי סוגי הקצבאות לניצולי שואה.


ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים